BT skrev i går at jenter nå utgjør to tredeler av elevmassen i første klasse på flere av Bergens mest prestisjefylte videregående skoler.

Forklaringen er enkel: Jentene gjør det bedre enn guttene på ungdomsskolen og stiller først i køen i kampen om en plass på prestisjeskolene.

Klar trend

— Trenden er tydelig. Jentene gjør det jo best i alt. Guttene henger etter på alle områder, sier Svein Lie, professor på Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo.

Det har professoren utvilsom rett i. BT har summert inntakstall fra noen av landets mest prestisjefulle studier i perioden 2002 til 2005.

Resultatene er klare som blekk. Kvinner er i flertall på de mest populære studiene og dominerer utdanningsveier som leder frem til høystatusyrker.

  • To av tre medisinstudenter her til lands er kvinner.
  • Seks av ti av landets jusstudenter er kvinner.
  • Syv av ti fremtidige tannleger er kvinner
  • Nesten halvparten av alle studenter ved Handelshøyskolen i Bergen (NHH) og Handelshøyskolen BI i Oslo er kvinner.
  • Syv av ti studenter på de mest prestisjetunge journaliststudiene er kvinner.

Flest og best

Ikke bare er det flere kvinner som starter på universitetene og høyskolenes mest prestisjefulle fag. De gjør det sannelig bedre enn guttene til eksamen også. BT har gått gjennom karakterstatistikkene fra landets universiteter og høyskoler fra 2005. Også er det helhetlige bildet klart og tydelig.

  • En høyere andel av de kvinnelige studentene oppnådde karakterene A eller B i 2005. Dette gjelder ved samtlige av landets seks universiteter.
  • Ved Universitetet i Bergen gjorde kvinnene det skarpest på samtlige fakulteter.
  • Også ved Høgskolen i Bergen var det en høyere andel av de kvinnelige studentene som oppnådde de beste karakterene.
  • Ved samtlige av landets fem vitenskapelige høyskoler, inkludert Handelshøyskolen i Bergen, var det jentene som gjorde det best. På NHH var det imidlertid nesten dødt løp.
  • Av landets 24 statlige høyskoler var det bare i Ålesund, Harstad og på Gjøvik at de mannlige studentene så vidt klarte å kare seg foran i kampen om de beste karakterene.

- Snudde på 90-tallet

Professor på juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, Johan Giertsen, har samlet statistikk om jusstudentene fra våren 1994. Den gang utgjorde kvinnelige studenter 36 prosent av kullet. Ved opptak i 2005 var kvinneandelen økt til i underkant av 60 prosent.

— Her på juss skjedde skiftet siste del av 90-tallet, sier Giertsen.

Karakterstatistikken er også slående lesning. I 1994 var hver fjerde jusstudent med toppkarakter (laud) en kvinne. I 2003 var seks 6 av ti med toppkarakter kvinner.

— Hvorfor, vet jeg ikke. Det må være et uhyre spennende tema for en samfunnsforsker, sier Giertsen.