— Vi jenter setter krav til oss selv og vil gjøre vårt beste, mener Sigrun Eskeland og Gisken Angelfoss, som går i 3. og 2. klasse ved Langhaugen videregående skole i Bergen. De har inntrykk av at guttene lettere lar det skure og håper at det går bra.

Skårer høyere

I gjennomsnitt skårer jentene 0,20 poeng høyere enn guttene i de sju sentrale fagene norsk hovedmål, norsk sidemål, matematikk, engelsk, fysikk, biologi og kjemi. Det viser både eksamens- og standpunktkarakterer for de 7785 elevene som i fjor gikk ut av videregående skole i Hordaland. Siden mange av guttene tar yrkesfag, er jentene dessuten i flertall blant de som tar videregående utdanning som gir studiekompetanse. Karakterstatistikken baserer seg på tall fra 4399 jenter og 3386 gutter.

— Vi vet at jentene utvikler seg tidligere. De er mer modne og tar skolen mer seriøst, sier lærer og elevinspektør Tore Tveit. Han peker på at guttene har en selvsikkerhet og en trygghet på at de er gode, men den bunner ikke alltid i virkeligheten.

Mer pliktoppfyllende

— Kanskje er vi jenter mer pliktoppfyllende og nervøse for ikke å gjøre det godt nok, undres Sigrun Eskeland og Gisken Angelfoss.

I kjemi gjør guttene det klart best. Til eksamen i fjor fikk guttene i gjennomsnitt 3,61, mens jentene havnet helt nede på 2,87. Guttene hadde 0,3 poeng bedre standpunktkarakter. I biologi hadde jentene best standpunkt, mens guttene slo jentene til eksamen.

I alle andre fag vinner jentene. Matematikk er særlig interessant. Det har i alle år vært guttenes fag. Nå ligger jentene i snitt 0,2 poeng foran i standpunktkarakter og vinner med hele 0,34 poeng til eksamen.

Hjelper ikke å smile

— Sjarmerer dere lærerne?

— Nei, det hjelper ikke å smile pent. Lærerne er rettferdige. Men vi jobber mye. Det kan virke inn at vi har en positiv innstilling til faget og er aktive, mener Sigrun Eskeland og Gisken Angelfoss.

De innrømmer at det er mange dyktige gutter på skolen. De jobber mer enn på ungdomsskolen. Guttene har lett for å prate og kan ofte dominere i starten av et skoleår. Men når jentene blir mer trygge, er de vel så aktive.

— Guttene må snart forstå at de må jobbe mer, mener Tore Tveit.

Alle forteller de om svært godt miljø ved Langhaugen skole. Her er så godt som ingen mobbing. Gisken Angelfoss går på musikklinjen og setter pris på å få bruke mye tid på noe hun liker. Sigrun Eskeland kommer fra Steinerskolen og er overrasket over alle konserter og opptredener som preger skolen. Her er stor takhøyde og ikke kles- og pengepress.

DYKTIGE JENTER: - Vi jobber mye og er kanskje mer pliktoppfyllende, sier Gisken Angelfoss (til venstre) og Sigrun Eskeland.
FOTO: TOR KRISTIANSEN