KARI HOVDE

Når det gjelder jenter, oppfyller de også de tradisjonelle forventningene når de sier at de er flittige, men at de likevel ikke har kjempestor tro på seg selv.

— Mange statistikker viser at jenter generelt undergraver sine egne ferdigheter. De oppfyller forventninger - som har påvirket oss gjennom hele oppveksten - om hva det vil si å være kvinne når de svarer på spørsmålene. Det oppfattes ikke som typisk feminint å ha klokkertro på seg selv, ha god selvtillit og tro at alt går på skinner, sier forsker Helen Gansmo ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Bøllete kvinner tåles ikke

— Vi møtes hele tiden med normer for hva som er typisk kvinnfolk og hva som er typisk for mannfolk. Er du jente, men bøllete, høylytt og rappkjefta, møter du ofte negative reaksjoner. Er du derimot mann, er det mer forventet å ha god selvtillit - selv over evne. Det ender med at kvinner og menn oppfører seg slik det forventes av dem, innenfor den rammen de beveger seg i, sier Gansmo.

Dermed reproduserer vi disse forventningene. Til tross for at de færreste mennesker svarer til myten om den typiske kvinne og mann, fortsetter vi å bruke en slik kjønnsdeling som orienteringsredskap.

Gansmo har en generell skepsis mot slike statistikker, fordi de ofte tegner et snevert bilde. Gansmo har selv forsket på jenter og data. Mange undersøkelser viste at jenter ikke ser på seg selv som flinke i data. Men i intervjuer med tenåringsjenter spurte hun hva de legger i det å være flink i data.

— Undersøkelsen fikk frem andre svar: Jentene både likte og var flinke i data, men de assosierte ofte det å være flink med å studere eller jobbe med datautvikling.

Undergraver seg selv

Så lenge vi deler verden inn i to kjønnskategorier, peker Gansmo på at det ofte blir antatt at mennenes holdninger er de riktige - altså at det er positivt at de har god selvtillit selv om de er mindre flinke enn sine kvinnelige medstudenter. Konklusjonen blir da gjerne at jenter undergraver seg selv når de sier de er redde for at de ikke greier å gjennomføre studiene eller for ikke å få jobb. Da kan man oppfordre jenter til å opponere mot forventninger om at jenter skal være stille, flinke og snille, samtidig som gutter bør opponere mot de forventningene de møter. Det er ikke gitt at «typisk maskulin» er den normen alle gutter og jenter skal måles etter, så vi bør hele tiden stille spørsmål ved de normene vi møter.