Det viser en ny norsk undersøkelse som er offentliggjort i dag. Alle undersøkelsene er foretatt av Senter for leseforskning ved Høgskolen i Stavanger.

— Den store utfordringen for norsk leseopplæring er å iverksette gode tiltak for de svake elevene for å redusere de store forskjellene i klassen, uttaler direktør Jostein Osnes ved Læringssenteret.

Tydelig forskjell

Jentene leser bedre enn guttene i 4. klasse. Blant de svakeste elevene er det 63% gutter og 37% jenter. Forskjellen jevner seg ut blant de beste leserne, hvor vi finner 46% gutter og 54% jenter. Jentene er generelt mer aktive lesere og leser mer litteratur enn guttene. Forskjellen på jenter og gutter er tydelig allerede ved skolestart.

Systematisk lesing

Ved flere skoler i Bergen satses det nå aktivt på ulike leseprosjekt. Blant skolene som for tiden satser systematisk finner vi Kjøkkelvik, Kringelebotten, Paradis og Haukeland skoler.

Undersøkelsen viser at klasser som oppnår gode resultater arbeider mer systematisk med lesing og lesestrategier. I disse klassene er det flere elever som liker å lese, og de har hatt bedre kunnskaper ved skolestart.

Svakere nynorsk

Undersøkelsen viser at de beste resultatene oppnås ved skoler som er lokalisert i utkanten av byer. De nest beste gjennomsnitt oppnås ved skoler i byene. Den viser også en klar tendens til svakere resultater for elever med nynorsk som hovedmål.

— Undersøkelsen viser at det trengs et krafttak for å styrke lese- og skriveopplæringen. Og det haster! sier Helga Hjetland, leder i Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet oppfordre sine medlemmer i grunnskolen til å bruke en hel skoledag til lesing i neste uke.