Kampen om en skoleplass på de populære sentrumsskolene er hard. Bare de skoleflinke slipper gjennom nåløyet, og blant dem er jentene i flertall. Gjennomsnittsjenten som gitt ut grunnskolen i Norge i fjor, hadde over fire grunnskolepoeng mer å rutte med enn gjennomsnittsgutten. Slikt blir det skoleplasser av, på bekostning av guttene.

Fritt valg gir flest jenter

På prestisjeskolene Bergen Handelsgym (BHG) og Bergen Katedralskole (Katten) er to av tre elever jenter. Fritt skolevalg får æren, eller skylden, for utviklingen.

— Jeg tror hovedforklaringen er enkel. Skoleresultatene viser at jentene er best. Med fritt skolevalg, der bare karakterer legges til grunn for opptak, blir det flere jenter til de mest populære skolene, forklarer rektor på Katten, Hans Peder Vibe.

— De svakeste elevene kommer ikke lenger inn hos oss, sier fungerende rektor på BHG, Steinar Topland. Han forteller at det allerede i flere år har vært overvekt av jenter blant elevene på skolen.

  • Vi har sett denne tendensen siden elevene kunne velge spesielle fag i andre og tredje klasse. Det gjelder også for realfag, sier han

Vibe synes foreløpig ikke at det er noe problem med stort jenteflertall på Katten.

— Nei, egentlig ikke. Men hvis utviklingen fortsetter og vi risikerer å bli en ren jenteskole, blir det et problem. Guttene må skjerpe seg, sier han.

Vil til sentrum

Også leder for inntakskontoret i Hordaland, Nils Skavhellen, forklarer jentenes dominans på prestisjeskolene med at jentene rett og slett er flinkere på skolen og derfor kommer først i køen.

— Og så er det vel bedre shoppingmuligheter i sentrum, humrer Skavhellen.

Han forteller at søkerne som har kommet inn på BHG og Katten ikke gir slipp på plassene.

— På disse skolene var det nesten ingen endring mellom det første og det andre inntaket i sommer, sier Skavhellen.

Det samme gjelder også for flere av skolene i Bergen sør: Langhaugen, Sandsli og Fana. I Bergen vest og nord var det derimot til dels store endringer i elevmassen fra første til andre inntak.

Inntakslederen tror mange elever fra vest og nord som ikke kom inn på de skolene de ønsket, søkte seg til privatskolene i sentrum.

— Så fanabuene holder seg i heimen, mens resten vil til sentrum?

— Ja, det kan se slik ut. Sånn er i hvert fall tendensen.

- Historie og tradisjon

Også på Tanks og Danielsen har jentene to tredelers flertall. Helt entydig er likevel ikke bildet. Særlig på Bjørgvin ble det lettere å komme inn etter andre inntaksrunde. Det er derfor neppe sentrumsbeliggenheten som trekker sterkest. Mer sannsynlig er prestisjestempelet Katten og BHG har opparbeidet seg.

— Ja. Jeg vil tro at det har noe med tradisjon å gjøre også. Forklaringen ligger nok mye der, sier Skavhellen og får støtte.

— Populariteten har vel med skolens navn og historie å gjøre, mener rektor Hans Peder Vibe på Katten.