I en fersk dom fra Nordhordland tingrett er den 16 år gamle jenten dømt for en rekke straffbare forhold begått i fjor sommer. Hun var da 15 år. Aktor la ned påstand om ett år betinget fengsel, men retten mener det får holde med fire måneder.

— Det ble lagt ned påstand om ett år betinget fengsel, og hun ble dømt til fire måneder betinget. Hun var tiltalt for ni forhold, men ble dømt for seks. Jenten er alt i alt fornøyd og en anser at retten har sett henne i dommen, sier advokat Sverre Hetland, jentens forsvarer.

Dømt for vold

4. juni ved 20.30-tiden antente hun en dyne på barnevernsinstitusjonen og gikk derfra. Det brant på et soverom i en gang. Soverommet ble totalskadet. Det var to ansatte i boligen da det begynte å brenne. De kom seg ut. Politiet bevæpnet seg før de rykket ut.

Jenten ble dømt for ildspåsettelsen. I tillegg ble hun dømt for to tilfeller av vold mot offentlig tjenestemann og ett tilfelle av trusler. Hun ble også funnet skyldig i to tilfeller av simpelt skadeverk.

Normen er ubetinget

I dommen er det beskrevet svært aggressive handlinger fra jentens side.

«Retten legger til grunn at dersom domfelte var en voksen person, så ville det som utgangspunkt blitt idømt en ubetinget fengselsstraff på omkring 8 måneder.»

Men ettersom hun var et barn da hun brøt loven, og fortsatt er det, faller retten ned på en betinget dom, ettersom jenten motsatte seg ungdomsstraff.

«Utagerende adferd»

Jenten har vært utsatt for omsorgssvikt, seksuelle overgrep og vold i oppveksten.

«Hun fremstår som et sårbart barn som har reagert med utagerende adferd mot de ansatte ved institusjonene og politiet i situasjoner der hun har følt seg presset og krenket, og at dette er hennes måte å takle følelser på», går det frem av dommen.

«Mange fine kvaliteter»

I retten fremsto jenten angrende og hun opplevde at det hun hadde gjort ikke var representativt for henne.

«Retten fikk også inntrykk av tiltalte som en person med mange fine kvaliteter, som med god og riktig oppfølging har alle muligheter til å lykkes videre i livet», heter det avslutningsvis i dommen.