Klokken er litt over 15.00, Engen helsestasjon for ungdom har nettopp åpnet. På venterommet sitter de i kø; jenter fra 16 år og oppover, i gjennomsnitt 35-40 stykker hver ettermiddag. Pluss noen få gutter.

En ny kartlegging fra Helsetilsynet i Hordaland viser at det er lenge mellom hver gang en gutt oppsøker ungdoms— og skolehelsetjenesten i fylket. Ni av ti av dem som kommer dit, er nemlig jenter. De aller fleste har samme ærend: De vil ha prevensjon.

- En jentegreie

— Dette tyder på at prevensjon fremdeles er en jentegreie. I tillegg oppfatter nok flesteparten av de unge helsestasjonene som en ren prevensjonsklinikk, mener fylkessykepleier Laila Nordheim Alme. Det er hun som har ansvaret for kartleggingen i Helsetilsynet i Hordaland.

Agnes Giertsen er helsesøster på Engen helsestasjon for ungdom. I tillegg er hun helsesøster på Årstad videregående skole som er landets største med 1400 elever.

Hun kjenner godt seg igjen i Helsetilsynets konklusjoner.

— Det er flest jenter som kommer til meg på helsestasjonen og på skolen. Det kommer nok av at det er jentene som må ha resept på prevensjon. Jenter har også generelt lettere for å sette ord på problemene sine enn gutter, sier Gjertsen.

Ofte et tema

Av Helsetilsynets rapport går det også frem at prevensjon forholdsvis ofte blir satt på dagsordenen i skolehelsetjenesten.

Helsetilsynet går ut fra at elever som spør om prevensjon ikke automatisk blir henvist videre til helsestasjonene for ungdom.

— Prevensjonsveiledning bør være en oppgave for skolehelsetjenesten så sant de som jobber der har kompetanse til å gjennomføre undersøkelser og gi prevensjonsmiddel, sier Alme

— Blir skoleelevene vist fra skolehelsetjenesten til helsestasjonene for ungdom for å få prevensjonen, skaper det unødig høye terskler for slike tjenester, sier hun.

Nesten alle Hordalandskommunene har ungdomshelsestasjoner. I mange av de mindre kommunene benytter ungdomshelsestasjonen samme lokale som helsestasjonene.

I rapporten blir det understreket at helsestasjoner for ungdom bør ligge på steder hvor ungdom holder til. Blir helsestasjonen lagt nær en ungdomsklubb, må den også være åpen når ungdomsklubben er åpen.

Kompetansen som tilbys må også speile et vidt spekter av problemstillinger. Og helsestasjonen må ha et samarbeid med fastlegen og andre kommunale hjelpetjenester.

Hvorfor tror du så få gutter oppsøker helsestasjonene for ungdom? Si din mening her.

- LETT TILGJENGELIG: At helsestasjonen ligger sentralt i byen og er åpen om ettermiddagen, er viktig, mener Stine (19). Helsesøster Agnes Giertsen ved Engen helsestasjon for ungdom (t.h.) har 35-40 ungdommer innom hver kveld.
Paul S. Amundsen