Om en måned pakker Julie Villanger (18) fra Bergen sakene sine og setter nesen mot Madlaleiren utenfor Stavanger. Hun har gledet seg i flere år til å begynne i Forsvaret, og drømmen er å bli Norges første kvinnelige kystjeger.

– Det er gode muligheter til å få utfordringer i Forsvaret. Jeg har lyst til å drive på med noe fysisk og jeg har lyst til å ta utdanningen min i Forsvaret, det er jo gratis, sier Villanger.

Nasjonal rekruttering

Villanger er slett ikke alene. I år er det 137 kvinner fra Hordaland som skal møte til førstegangstjeneste. Bare fra Akershus er det flere jenter som ønsker å avtjene verneplikt.

Brigader John Einar Hynaas i Vernepliktsverket kan ikke gi noe godt svar på hvorfor hordalandsjentene møter kvinnesterke til Forsvaret i år.

– Vi har kun nasjonal rekruttering, og gjør ikke noe fylkesvis. Rekrutteringsinnsatsen er i stor grad basert på at alle er invitert til sesjon. Det tror jeg er en viktig rekrutteringsarena, sier Hynaas.

Han peker også på antall innbyggere i de ulike fylkene.

Mål om 15 prosent

– Oslo, Akershus og Hordaland er områder hvor befolkningstettheten er stor, og derfra er det en relativt stor andel som møter. Det er nok en del av forklaringen, sier Hynaas.

Hordaland ligger likevel langt foran Oslo, som har nesten 50.000 flere innbyggere, og Rogaland, som har 50.000 færre innbyggere.

I år er det i overkant av 1200 kvinner som skal inn i Forsvaret. For første gang fikk alle jenter i fjor tilbud om å komme på sesjon. Målsettingen i år og i årene fremover er at jentene skal utgjøre 15 prosent av dem som avtjener førstegangstjeneste.

– Muligheten til å ta utdanning som militærpoliti eller innen sanitet lokker mange jenter. Det er fyldige og gode utdannelser som kan brukes både sivilt og militært, sier Hynaas.

Vil være første kystjeger

Julie Villanger kan tenke seg å bli Norges første kvinnelige kystjeger.

– Foreløpig er det ingen jenter som har klart det. Det hadde vært gøy å bli den første, sier Villanger.

Hun gruer seg ikke til noe spesielt ved førstegangstjenesten, men gleder seg til mye:

– Å få en annerledes hverdag. Jeg liker å trene og lære noe nytt. Jeg er vant med å være i en klasse med bare jenter. Det blir annerledes og lærerikt å være et sted der det er flest gutter, sier Villanger.

Fylkesvis fordeling av kvinner til førstegangstjeneste fra juli 2008 til april 2009. Tallene er en blanding av faktisk fremmøtte kvinner (juli) og planlagte fremmøtte (august og senere).

Fylke Antall Prosent av totalt antall
Akershus 144 11,9 %
Hordaland 137 11,3 %
Sør-Trøndelag 107 8,8 %
Nordland 103 8,5 %
Oslo 93 7,7 %
Rogaland 81 6,7 %
Østfold 77 6,4 %
Oppland 57 4,7 %
Hedmark 54 4,5 %
Møre og Romsdal 52 4,3 %
Buskerud 47 3,9 %
Telemark 44 3,6 %
Vestfold 44 3,6 %
Nord-Trøndelag 39 3,2 %
Troms 34 2,8 %
Aust-Agder 30 2,5 %
Vest-Agder 29 2,4 %
Sogn og Fjordane 21 1,7 %
Finnmark 19 1,6 %

Synes du kvinner bør avtjene førstegangstjeneste? Si din mening under!

Per Arne Juvang/Forsvaret
Silje Katrine Robinson