Nå er hun dømt til 45 timer samfunnsstraff av Bergen tingrett.

Jenten hadde med seg store mengder på to turer fra England til Flesland og en tur fra England til Gardermoen i mai og juni.

Påtalemyndigheten foreslo 30 dagers fengsel for jenten. Bergen tingrett mente det holdt med samfunnsstraff og viste til flere formildende omstendigheter, blant annet en uforbeholden tilståelse, at hun ikke selv tok initiativ til smuglingen samt hennes lave alder.

Khat er et svakt narkotisk stoff som er brukt først og fremst i afrikanske innvandrermiljø, og ifølge dommen var det det somaliske miljøet i Norge som skulle ha plantene.

Khatplanten dukket opp i innvandrermiljøer på slutten av 80-tallet, og ble ikke ført opp på narkotikalisten i Norge før i 1989. I flere europeiske land er khat ikke klassifisert som narkotika.

Å tygge khat har i noen land samme kulturelle og sosiale funksjon som å drikke alkohol og kaffe i Vesten.

Khat blir også brukt i te og i mat. En del muslimer bruker også khat under ramadan for å holde seg våkne og kunne konsentrer seg om bønn.

BESLAG: Khat ble ført opp på narkotikalisten i Norge i 1989. I flere europeiske land er khat ikke klassifisert som narkotika. Bildet er fra et beslag i 2002. ARKIVFOTO: MARTE ROGNERUD