Episoden skjedde ved Kleppestø ungdomsskole på Askøy i går. Den mannlige læreren måtte til lege etter slaget fra en 10.-klassejente.

Ungdomsskolen holder til like ved en videregående skole, og bakgrunnen for slaget skal være russemoro, forteller undervisningsleder Torbjørn Henriksen Strand i Askøy kommune.

— Det var noe russelek med vannballonger og vannkrig. Som kjent er det ikke langt fra opphisset lek til alvor, og det var her det gikk galt. Slaget skal ha vært spontant, og det har ikke vært noen forhistorie til dette, sier Henriksen Strand.

Det er foreløpig ikke bestemt hvilken reaksjon jenten får etter slaget. Rutinemessig blir foresatte og apparatet rundt skolen koblet inn.

Også før påske ble en lærer ved skolen slått av en elev. Læreren fikk bløtdel-skader som følge av slaget. De to episodene har ikke sammenheng, men Henriksen Strand innrømmer at de tidvis har vært problemer med vold i skolen på Askøy.

— Det kan være tøffe tak av og til. Vi har jobbet mye med forebygging av slike uheldige episoder, og involverer både politi, lege og psykologtjeneste i arbeidet. Dessverre skjer slike ting likevel fra tid til annen, sier han.

Skolens fungerende rektor, Aslaug Keyser Røsdal, vil helst ikke kommentere saken, men understreker at skolens 360 elever stort sett oppfører seg eksemplarisk.