Jenta vart slått ned i 23-tida laurdag. Gjerningsmanne vart pågripen rett etter, og kan vente seg eit oppgjer med politiet.

Ugjerninga skjedde utandørs i Stryn sentrum, fortel operasjonsleiar Kjell Biesmann ved Sogn og Fjordane politi-distrikt.