Dei to held til på kvar sin kant av landet, vart kjende via pratekanalen Eros på internett, og møttest på eit hotellrom på Voss.

Jenta hadde nettopp fylt 14 år, men hevda at ho var 20. Retten vinn det ikkje godtgjort at mannen visste at ho var under 16, men burde ha innsett at ho laug på alderen.

Retten har sett på bilete av henne på den tida, og meiner det er berrsynt at ho slett ikkje er 20 år. Difor burde han ha sjekka alderen. Biletet viser ein normalt utvikla 14-åring.

Ut frå den store aldersforskjellen og den skjerpa lovgjevinga på dette området, fann retten at mannen ikkje kunne sleppa unna med vilkårsstraff, men må sona fengselsstraffa, trass praktiske vanskar for sambuaren hans. I tillegg må han betala 2000 kroner i sakskostnader til det offentlege.

For eit par veker sidan vart ein 26-åring dømt i ei liknande sak i Hardanger. Der var aldersskilnaden mindre. Dei var saman i fleire månader medan jenta var mellom 15 og 16 år, men ho sa ikkje noko om alderen sin. Her vart straffa sett til 90 dagar fengsel på vilkår med to års prøvetid.

Mannen vedgjekk at han lett kunne ha skaffa seg nærare kunnskap om alderen. Retten har merka seg at mannen ikkje var meir aktiv enn fornærma. Hendingane hadde ikkje preg av pågåande framferd frå hans side. Retten ser alvorleg på at det ved ei hending vart teke bilete, rett nok for spøk, men jenta var uvitande om det.

Dette kan vera eit element av utnytting, og kan gje fornærma plager i etterkant.