Før ankesaken skulle opp forGulating lagmannsrett, trakk tenåringsjenten forklaringen.

I et nytt dommeravhør fortalte hun at anklagene om at mannen hadde befølt henne en rekke ganger, varuriktige,skriver BA.no.

Nektet straffskyld

«Fornærmede avga en nøktern ogtroverdig forklaring. Hun overdriver ikke, og gjør ikke ting verre enn de er.Når hun får spørsmål, korrigerer hun og avkrefter, der det er behov for det,»skrev dommerne i tingretten for over et år siden.

— Denne saken har vært tyngende oghar satt min og familiens liv på vent i to år. Det er en lettelse at detendelig er over, men vi har også en jente å ta vare på her, sier mannen til BA.

Da saken kom opp for tingretten idesember 2011, ble jenten trodd. Stefaren har hele tiden nektet straffskyld.Det førte til at den tidligere ustraffede mannen ble dømt til syv månedersfengsel, og til å betale henne 70.000 kroner i erstatning.

Leste om overgrep

Jenten skal ifølge BA.no gittuttrykk for at hun leste mye om overgrep på nettet før hun for to år sidenfortalte sin biologiske far om de angivelige hendelsene. Det som nå fremstillessom en av grunnen til at jenten kom med anklagene, var også et tema underrettssaken for over et år siden.

«Etter rettens oppfatning er detnaturlig at fornærmede, etter å ha vært utsatt for overgrep fra tiltalte, søkeretter informasjon om dette på internett,» skrev dommerne blant annet.

Nå har påtalemyndigheten frafalt saken. Verkenforsvareren, bistandsadvokaten eller jenten hadde innvendinger mot at dom påfrifinnelse blir avsagt.