Den 22 år gamle bergensstudenten hadde ikke alle fagene hun trengte for å komme inn på medisinstudiet i Bergen. Men istedet for å ta opp fagene igjen, satte hun bare inn fagene på vitnemålet fra videregående skole.

I Bergen tingrett tilstod hun saken, og ble dømt til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, samt 3000 kroner i bot.

For retten var det formildende at 22-åringen tilstod, men samtidig var det skjerpende at det er så lett å forfalske dokumenter i dag.

”Det er viktig at man kan stole på at et vitnemål er ekte, da vitnemål vil kunne ha stor betydning for tildeling av studieplass og søknad om jobb. Det må derfor av allmenpreventive grunner reageres sterkt på forfalskning av vitnemål” heter det i dommen.