— Vi synes det er særdeles uheldig at hun er til stede på disse fengslingsmøtene, sier Rudolf Christoffersen, politiadvokat i saken.

Den 16 år gamle jenten er gift med en av de siktede i saken. Nå er hun i barnevernets omsorg i Bergen, mens mannen sitter varetektsfengslet her i byen.

Deres felles barn er også tatt av barnevernet.

- Det er uheldig

Den unge moren stiller regelmessig alene opp på fengslingsmøtene. Hun snakker med sin mann og gir tydelig uttrykk for hva hun mener om politiets påstander. Under et rettsmøte ble hun fjernet av politiet fordi det oppsto bråk da hun hadde kontakt med noen av de siktede.

— Det er uheldig at hun er til stede, og vi må se på hva vi kan gjøre for å forhindre dette, sier Mirjam Glosvik, kommunikasjonssjef i Bufetat region vest.

Hun synes det er bra at de får vite om at jenten stiller i rettsmøtene.

— Vi må sørge for at hun får bearbeidet inntrykkene hun opplever, men hun bør ikke overvære rettsmøtene, og i hvert fall ikke alene, sier Glosvik.

Fornærmet i saken

I retten kommer det frem informasjon som neppe norske foreldre hadde satt pris på at deres barn lyttet til. Vi hører en rekke detaljerte opplysninger når politiet, forsvarerne og de siktede sier sitt.

Den 16 år gamle jenten har også selv status som fornærmet i saken, men rister bare på hodet når det opplyses om dette i retten.

Politiet mener videre at to jenter skal ha blitt voldtatt. Den ene voldtekten skal ha skjedd i Romania i 2008. Politiet påstår offerets mor medvirket til denne voldtekten ved at hun ga samtykke til at jenten ble giftet bort. Den siktede moren avviser at hun har vært med på dette.

Har egen verge

En annen mindreårig sier hun ble voldtatt på en campingplass i Sverige i 2010. Hun skal ha blitt holdt fast mens voldtekten skjedde. Ingen av dem som sitter fengslet i Bergen er siktet for å ha utført voldtektene, men flere av dem har, ifølge politiet, bidratt til at de fant sted.

Alt dette sitter 16-åringen og lytter til. I pausen går hun gjerne ut på trappen og tenner en sigarett før hun returnerer til rettslokalet. Der venter tolv politifolk, seks forsvarere og en dommer. Barnevernet er der ikke.

— Jeg har taushetsplikt og ønsker ikke å uttale meg om saken, sier advokat Ivar Abrahamsen, 16-åringens verge.