Ved to anledninger gikk den 16 år gamle jenten løs på andre jenter på Askøy. Ved en anledning tok hun tak i håret til en jente, og sparket og «kneet» henne i ansiktet.

Noen dager senere angrep hun en jente på en buss, tok tak i håret hennes og slo henne i ansiktet med knyttet hånd.

Jenten tilstod uten forbehold i retten. Hun forklarte at hun har problemer med sinne, uten at retten fant det formildende. Hun er tidligere ustraffet.

16-åringen får hjelp til å håndtere sine problemer, og skal være inne i en god utvikling.

Hun ble dømt til betinget fengsel i 18 dager, og 3.000 kroner i bot.