– Vi har som ambisjon at vi i løpet av de første hundre dagene i regjering skal få satt ned et utvalg som får i oppgave å forberede hvordan lønna kan økes i kvinnedominerte lavlønnsyrker pluss å få bort ufrivillig deltid, sier Jensen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Jensen sier at dette er et av tiltakene som Frp har på sitt hundredagersprogram, som legges fram neste uke.

– Her trenger vi et partssammensatt utvalg. På den måten blir det enklere å begynne opptrappingen for kvinneyrkene allerede i det første lønnsoppgjøret, sier Frp-lederen.

Hun tror partene gjennom et slikt utvalg vil kunne legge mange gode forberedelser i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Det er først og fremst kvinnedominerte yrker i offentlig sektor hun har i tankene.

– Jeg mener at vi politikere bør begynne med oss selv. Vi får ikke hull på lønnsgapet uten at vi som arbeidsgivere legger penger på bordet, sier Jensen.

Hun sier det er snakk om et langt høyere beløp enn de 3 milliarder kronene som likelønnskommisjonen har foreslått.

– Vi snakker om betydelig større beløp. Egentlig er beløpets størrelse litt underordnet. Det viktigste er å få lagt en plan for opptrapping og utvidelse, forklarer Frps leder.

Synes du dette er en god ide? Si din mening her.

SCANPIX