• Jeg har et godt forhold til Audun Lysbakken, og ser frem til å samarbeide mer med ham. Det sier statsminister Jens Stoltenberg, som mandag 12. mars får den nye SV-lederen som medlem i regjeringen underutvalg.

Det er der makten sitter i Norge. Her møtes de tre partilederne for Ap, SV og Senterpartiet. I realiteten er det her de store beslutninger fattes. I snart syv år har Kristin Halvorsen sitter der. Om drøyt tre uker rykker Audun Lysbakken inn, som nyvalgt SV-leder.

Avventer

— Jeg vet at Audun Lysbakken ikke er valgt ennå, og jeg har stor respekt for landsmøter. Derfor er det for tidlig å gratulere. Men så snart han er valgt av sitt parti, vil jeg stå først i gratulasjonskøen, sier statsministeren til bt.no.- Jeg har jo hatt gleden av å samarbeide med ham i regjering snart i to år. Audun er en dyktig og skikkelig politiker, som jeg har stor respekt for.

— Men nå varsler han jo at under hans lederskap vil Ap møte et tydeligere, og kanskje tøffere SV, innad i regjeringen?

— I snart syv år har vi hatt en regjering med tre ulike partier, der vi har vært enige om de viktigste veivalgene. Når det har oppstått uenighet, har vi satt oss ned og drøftet disse gjennom. Det gjelder flyktningpolitikken, Afghanistan, olje i nord osv. Hver gang har vi kommet frem til gode løsninger, det regner vi med å gjøre også i tiden fremover. Det gjelder bare å være tålmodige, og ta oss god tid, selv om vi da leser i avisene at nå er det krise og konflikt mellom regjeringspartiene.

— Min oppgave som statsminister er å finne løsninger, i ro om mak, understreker Stoltenberg.

Krevende vikarbyrå

To av de første sakene Audun Lysbakken må løse sammen med Stoltenberg og Liv Signe Navarsete, er vikarbyrådirektivet og klimameldingen. I Stortinget onsdag gjentok statsministeren at regjeringens mål er å legge frem en klimamelding før sommerferien, altså i juni.

Han var ikke så klar på vikarbyrådirektivet, der motstanden er like sterk innan i arbeiderbevegelsen som mellom Ap-toppen og alliansen SV/Sp.

— Jeg har notert meg alle innspill, både for og mot direktivet, og det skal vi ta med når regjeringen starter sitt endelige arbeid med saken.

— Men det er jo interessant, la Stoltenberg til:

— Da vi hadde møte med internasjonale sosialdemokrater nylig, ble vikardirekivet sett på som den europeiske fagbevegelsens store seier. Her hjemme er LO og store deler av arbeidstakergruppene imot.

— Men jeg er sikker på at vi skal finne frem til en god løsning også på denne saken, avslutter Stoltenberg.