Jens Stoltenberg trommet i dag sammen til pressekonferanse på Huk i Oslo. Tema: 30 millioner kroner til kjøp av nye friluftsområder.

— Med dette tas det betydelige skritt for å realisere Soria Moria-erklæringen der det blant annet står at det skal bevilges mer penger til å kjøpe attraktive friarealer og strandområder til allmennhetens bruk, sier statsministeren i en pressemelding..

Austevoll-ordfører Helge Andre Njåstad sier til NRK Hordaland de er svært fornøyd med tildelingen på i overkant av 400 000 kroner.

— Vi vil i første omgang få til en kailøsning som er bedre enn den de har i dag. Dermed kan man komme til fyret med båt enda flere dager enn tilfelle er i dag. Så skal vi få på plass den bølgebryteren som ble rasert under stormen, og til slutt vil vi pusse opp bygningene og tilrettelegge for overnatting og bruk.

FRED IVAR UTSI KLEMETSEN