– Venstre og KrF ser ut til å være på vippen i disse byene, og avgjør hvem som skal styre. På vegne av Ap i Oslo og Bergen, er vi beredt til å snakke med dem dersom de ønsker at byene skal styres av sentrum-venstre, istedenfor av Høyre og Frp, sa Stoltenberg da han fra talerstolen i Folkets Hus fridde til sentrumspartiene.

– Vi mener de finner bedre løsninger ved å samarbeide mot oss, spesielt Venstre. Miljøet vil være vinner hvis de samarbeider med oss, sa han.

Stoltenberg poengterte også at Ap har gjort det han mener er et godt valg.

– Ser vi landet under ett, så er det slik at dette valgresultatet befester Arbeiderpartiets stilling som det klart største partiet i Norge, over 10 prosentpoeng større enn det nest største. Alle stemmene er ikke talt opp, og det kan fortsatt skje endringer, men det andre som er klart er at Ap går klart fram. Vi går fram i regjeringsposisjon, det normale er å slite. Vi er både størst og øker, og det er veldig bra, sa Stoltenberg til stor jubel fra partifellene.