• Hjortejakta går frå 10. september til 15. november. Det er mogleg å søkje om utviding, åtte kommunar har fått dette i Hordaland.
  • Rypejakta starter 10. september og går til slutten av februar. Ikkje mogleg å søkje om utviding, men kan vere lokale avgrensingar i jakta.
  • For å kunne jakte på hjort er det krav om jegerprøve og årleg jaktprøve ein må bestå.
  • For rypejakt er det ingen krav utover å betale jegeravgift.
  • Kjelder: Forskrift om jakt— og fangsttider, Hordaland fylkeskommune og SSB