«Hvis hun overlever, vil jeg prøve å drepe henne igjen». Det sa den fortvilede datteren da politiet kom til leiligheten der hun skal ha forsøkt å ta livet av sin egen mor. Da ankesaken mot henne startet i Gulating lagmannsrett i dag, hevdet hun at hun ikke husket noe av dette.

— Jeg har alltid vært glad i foreldrene mine og kunne aldri tatt livet av noe som helst, iallefall ikke et menneske, sa 64-åringen i retten.

I vår ble hun dømt for overlagt drapsforsøk på den sterkt pleietrengende moren. Bergen tingrett mener det er bevist at kvinnen prøvde å ta livet av 88-åringen ved å presse en pute mot ansiktet hennes, og gi henne klorin.

Før det angivelige drapsforsøket, kontaktet tiltalte legevakten og sa hun ville drepe moren. Dette hevder hun at hun ikke forstår i dag.

— Hvis jeg sa noe slik, var det for at de skulle hjelpe meg. Det var derfor jeg brukte slike ord, fortalte kvinnen i Gulating lagmannsrett i ettermiddag.

- Bare vært hjemme

I formiddag forklarte 64-åringen seg om sitt forhold til moren.

— Jeg har pleiet foreldrene mine siden 80-tallet. De tok seg av meg da jeg var liten. Derfor tenkte jeg at jeg måtte passe på dem når de ble gamle, fortalte kvinnen i Gulating lagmannsrett i dag.

Hun fortalte om en tilværelse preget av isolasjon, ensomhet og alkoholmisbruk

— Jeg har ikke vært ute siden 80-tallet, traff aldri venner eller noe sånt. Jeg har bare vært hjemme og stelt for mor og far. Jeg tok henne opp, vasket, stelte, hjalp hun på do og satte bleie på, fortsatte hun.

Kvinnen benekter straffskyld. Hun forklarte at hun hadde drukket tett i dagene før hendelsen.

Om den aktuelle natten, sier hun:

— Jeg husker at jeg kom til meg selv inne på rommet til mor. Mor sa: "Gi meg gift". Jeg gikk inn etter klorinen, men vet ikke om jeg gav eller ikke.

64-åringens forsvarer Ann-Turid Bugge betegner saken som dypt tragisk.

— Hadde hun ikke ringt og varslet om hva hun hadde gjort, ville dette aldri ha vært noen sak i retten. Det hele koker ned til om hun mente å gjøre dette eller ikke, sier hun.

- Dypt tragisk

Det var i påskedagene i fjor at den 64 år gamle kvinnen gråtende ringte til sin sønn og fortalte at hun fryktet hun ville ta livet av sin sterkt pleietrengende mor. Både den dømte kvinnen og 88-åringen hadde drukket tett i dagene før drapsforsøket.

Datteren ringte også inn til legevakten og fortalte at hun tenkte på å ta livet av moren. 88-åringen døde kort tid etter drapsforsøket, men det er ikke bevist at dødsfallet hadde noe med hendelsen å gjøre.

Bergen tingrett ser svært alvorlig på saken og karakteriserer den som dypt tragisk. I dommen heter det blant annet at «Vi står overfor en alvorlig straffbar handling hvor forsøket gjaldt drap på en forsvarsløs, pleietrengende kvinne»

Nødvendig med fengsel

Den dømte kvinnen har gjennom 20 år gitt avkall på alt sosialt liv for å pleie sine syke foreldre. Selv om dommerne ikke vil legge skylden på de offentlige tjenestene, mener de at en mer aktiv hjemmehjelpstjeneste ville gitt den dømte kvinnen nødvendig hjelp. Tingretten viser forståelse for at fengselsstraff kan virke unødvendig hardt, men sier samtidig at det vil være i strid med etisk og moralsk syn på menneskeverdet å ikke reagere med en relativt lang straff.

Aktor Arild Oma ba i tingretten om fire og et halvt års fengsel for den tiltalte 64-åringen, men han er fornøyd selv om straffen ble et år kortere.

— Retten har lagt større vekt på de formildende omstendighetene enn jeg har gjort. Men dette er også en spesiell sak der det var vanskelig å finne sammenlignbar rettspraksis, sa den konstituerte statsadvokaten da saken var oppe i tingretten.