Ho lovar sudanesisk mat i helgene og ei husleige på 1000 kroner månaden. Iman Adam la denne veka ut ein annonse på finn.no, der ho søkte etter ei norsk kvinne som vil flytte inn hos henne i Åsane i sommar.

«...vær so snill norske mennesker ikke være redd for meg jeg er ikke noe farlig, men bare ensom», skriv ho i annonsen.

  • Se hele annonsen — Det var for å få nokon til å bu med meg i sommarferien. Eg har ingen planar om å reise, og det er bra for meg for å lære norsk, seier Adam.

Ho legg ikkje skjul på at ho òg gjerne vil ha selskap.

— Det er bra for meg om nokon flyttar inn, for eg er åleine i Norge og i heile Europa, ler ho.

Førebels har fem kvinner tatt kontakt.

— Dei har sagt dei har lyst til å treffe meg og bli kjent, men ikkje bu her, fordi dei har sin eigen bolig. Men eg har fått kontakt med ei dame frå Oslo, og ho skulle reise hit og bu saman med meg ei helg. Ei kjempesnill dame, seier ho.

Vil snakke meir

Annonsen har blitt spreidd i sosiale media dei siste vekene, ikkje minst etter at den kjente bloggaren Elisabeth Norheim fanga den opp og hylla den på si Facebook-side. Der fortel Adam at ho er student og bur åleine med si to år gamle dotter.

Ho skriv òg at det er bra at kvinna som flyttar inn er heime mesteparten av tida, og «særlig fra 6 om kvelden da vi snakker mer».

— Eg kjenner mange og har kjempesnille naboar. Men problemet er at eg må ha nokon å snakke med heile tida. Viss ei norsk kvinne bur med meg heime kan vi snakke om politikk og kultur, og alle ulike tema, seier ho.

- Og det må vere ei dame?

— Ja, sjølvsagt! Ingen mann kan bu med meg, seier ho.

Vil bli tannlege

Adam kom frå Sudan som politisk flyktning for to og eit halvt år sidan, og flytta til Bergen for ni månader sidan.

— No studerar eg norsk på Nygård skule. Der er eg ferdig med prøve to av tre, og skal ta den siste i november eller februar, seier ho.

I heimlandet var ho godt på veg i tannlegestudiet, då ho flykta.

— Eg studerte fire og eit halvt år odontologi, men er ikkje ferdig. Eg må fullføre det siste året, sier ho.

Og det er ein av grunnane til at ho vil lære norsk så raskt som mogleg. For å kome inn på universitetet må ho bestå ein norskeksamen.

— Ein kjempevanskeleg eksamen i norsk, seier ho.

Utan familie

— Eg har fantastiske naboar, og læraren min sa at eg måtte kome å besøke henne heime. Men eg er einsam fordi det er første gongen eg bur åleine. Heile livet har eg budd med familien i Sudan, og så saman med mannen min, seier ho.

Livet utan familien rundt seg gjer henne bekymra, og når det gjeld dotra.

— Eg er bekymra for bornet mitt viss eg blir sjuk, seier ho.

Livet som åleinemor gjer at ho ikkje kjem seg så mykje ut, både for å treffe folk og for å lære norsk.

Ho har vore i språkpraksis på ein norsk arbeidsplass, men der vart det ikkje så mykje prating fordi folk var opptatt med å jobbe.

— Du er der kanskje frå klokka åtte til 2-3 om ettermiddagen, og praktiserar maksimum ein time, seier ho.