— Dersom våre beregninger av lasten og ballasten er korrekte, var skadestabiliteten under kravene. Men om dette har hatt noen betydning for sluttresultatet, har vi ikke hatt mulighet til å vurdere, sa prosjektleder John E. Stenvik i Jebsen Management AS under sjøforklaringen i dag.

Men Stenvik understrekte at beregningene viser at stabiliteten var i orden dersom skipet hadde forblitt intakt.

— Rocknes kunne seilt fra Eikefet til Tyskland uten problem, sa han.

Slingringen kom ikke av stabilitetsproblem

— Det har vært påstander om at "Rocknes" slingret, men vi har ingen grunn til å tro at det har noe med stabiliteten å gjøre, sa Stenvik.

Rederiet er ifølge internasjonale regler forpliktet til å analysere alle tenkelige teorier i forbindelse med et havari. I den forbindelse bestilte de en analyse fra selskapet Lodic. Denne bygger på en simulering i forhold til last, ballast og olje om bord i "Rocknes" på ulykkesdagen.

Rederiets rapport er også gjennomgått og godkjent av Det Norske Veritas.

- Ville aldri seilt med rød indikator

Stenvik benyttet anledningen til å tilbakevise tidligere vitneforklaringer som har beskrevet en rød varsellampe på lastekalkulatoren med advarselen "Critical" like før avgang fra Eikefet.

— Jeg kjente kaptein Juvik personlig og han var en meget dyktig og ansvarsfull kaptein. Jeg har ingen grunn til å tro at Juvik har seilt med rød indikator på lastekalkulatoren, sa Stensvik.

Prosjektlederen har tatt mål av skadene på havaristen. I sin forklaring konkluderte Stenevik med at "Rocknes" var utsatt for enorme skader på styrbord side og som hadde ført til at skipet tok inn store mengder vann i ballasttankene på kort tid.

Ville ikke snakke med pressen

Etter vitneavhøret ble Stenvik geleidet ut av lokalet hvor sjøforklaringen ble holdt uten at pressen fikk slippe til med sine spørsmål.

På telefon etter sjøforklaringen sa Stenvik "ingen kommentar" og henviste bt.no til rederiets talsmann, Per Inge Hjertaker.

Ifølge Hjertaker er det ingen automatikk i at vitnene skal svare på spørsmål fra pressen.

— Men burde Rocknes ha seilt dersom kravene ikke var oppfylt?

— Vi må huske på at dette var en simulasjon og ikke fakta. Foreløpig er det veldig mange usikre data og vi kan ikke vite dette før alt er kartlagt, sier Hjertaker og understreker at Jebsen Management ønsker å få frem alle forhold som kan kaste lys over det som skjedde.

<b>PÅ ET ØYEBLIKK:</b> "Rocknes" tipper rundt.
NTB