ATLE ANDERSSON

Etter det BT erfarer, har Jebsen Management alt søkt juridisk bistand for å vurdere hvilke skritt rederiet skal ta i kjølvannet av rapporten fra høgskolen.

Pressetalsmann for Jebsen Management, Per Inge Hjertaker, ser ikke bort fra et etterspill.

— Vi utelukker ingen ting. Dette ser vi svært alvorlig på, sier han til BT.

Rapporten er laget ved Institutt for maskin- og marinfag ved Høgskolen i Bergen, under ledelse av høyskolelektor Rolf Imstøl. Han presenterer sine konklusjoner under et foredrag på Forskningsdagene i Bergen i dag. Deler av rapportens innhold ble kjent gjennom NRK tidligere denne uken.

«Manipulert»

Rederiet blir anklaget for å ha manipulert den såkalte lastekalkulatoren på «Rocknes».

Imstøl stiller også spørsmål ved om skipets eier hadde et motiv for å gi feilaktig informasjon til myndighetene om hvor mye last som var om bord i «Rocknes».

Imstøl hevder også i et utkast til en artikkel han har laget i tilknytning til Forskningsdagene, at lastedokumentet som ble laget før avgang var en falsifikasjon.

På bakgrunn av rapporten stiller han også spørsmål om det er vanlig å benytte falske lastepapirer «for å maskere at skip er overlastet».

- Utrimmet last

Imstøl mener videre at «Rocknes» var designet for å laste skjevt, at skipet gikk med farlig utrimmet last og at «Rocknes» dro fra Eikefet ulykkesdagen med særdeles dårlig stabilitet.

I sin gjennomgang hevder Imstøl også at en rapport fra Trondheims-firmaet Lodic AS, som er spesialister på skipsstabilitet, er blitt manipulert av rederiet.

Denne rapporten ble laget på oppdrag av Jebsen i forbindelse med sjøforklaringen. Ifølge Imstøl har Lodic AS forklart at den tekniske rapporten var svak, men at det skyldtes betingelser rederiet satte for arbeidet.

Påstanden blir blankt avvist av pressetalsmann Per Inge Hjertaker i rederiet Jebsen Management.

«Ærekrenkende»

Han vil ikke kommentere enkeltdetaljer- og påstander i rapporten.

— Den består av en lang serie faktafeil, ubegrunnete hypoteser, udokumenterte påstander, spekulasjoner og til dels ærekrenkende beskyldninger som har lite med forskning å gjøre, sier Hjertaker til BT.

Han er også kritisk til at Høgskolen i Bergen er utgiver av rapporten.

— Jeg er overrasket over at Høgskolen i Bergen stiller seg bak og bruker sitt navn til en rapport som dette, sier pressetalsmannen.

Hjertaker sier rederiet ved flere anledninger har tatt til orde for en bredt sammensatt granskingskommisjon etter «Rocknes»-katastrofen.

— Det har vi gjort nettopp for å slippe slike påstander fra ikke-kvalifiserte personer som tydeligvis forsøker å profilere seg på «Rocknes»-tragedien, sier Hjertaker.

— Sier du at Imstøl ikke innehar de nødvendige kvalifikasjoner til å vurdere årsakene til forliset?

— Ja, denne rapporten taler sitt tydelige språk om at det ikke kan være en kvalifisert person som står bak, sier Hjertaker.

Høgskolen i Bergen har sendt rapporten med sin anbefaling til blant annet Sjøfartsinspektøren i Bergen og sjefetterforskeren i flaggstaten Antigua & Barbuda, der «Rocknes» er registrert.

Også Sjøfartsdirektoratet får hard medfart. Direktoratet blir anklaget for å ha levert en rapport med store mangler, og beskyldes også for å være delvis ansvarlig for ulykken fordi den har forsømt sine plikter som havnestats-representant.

Ber Høgskolen rydde opp

Sjøfartsdirektoratet tar sterkt avstand fra anklagen om at arbeidsgruppen som laget rapporten har gjort slett arbeid.

Imstøl lister opp 13 spørsmål han mener direktoratet burde stilt i sine undersøkelser.

— Det er oppsiktsvekkende at forfatteren av rapporten mener å vite hvilke spørsmål Sjøfartsdirektoratet ikke har stilt seg i forbindelse med arbeidet. Det forundrer oss også at rapporten gir inntrykk av at arbeidsgruppen vår ikke er uavhengig, sier avdelingsdirektør Per Magne Nordeide i Sjøfartsdirektoratet.

Han ber Høgskolen i Bergen om å rydde opp i «den forvirring og forvrengning som rapporten har avstedkommet».

Forfatteren av rapporten, høyskolelektor Rolf Imstøl, sier til BT at han står fast ved innholdet i sin «Rocknes»-rapport.

— Jebsen-rederiet har så langt ikke kommet med noen nye faktaopplysninger som konkret imøtegår mine konklusjoner, sier Imstøl.

ANKLAGER: Høgskolektor Rolf Imstøl hevder at lastedokumentet som ble laget før avgangen til «Rocknes» var en «falsifikasjon». Han anklager også rederiet for å ha manipulert lastekalkulatoren på ulykkesskipet. Her er «Rocknes» fotografert under snuoperasjonen.<p/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ