— Dette er en flott dag og jeg er svært glad for å være her, sier Aud Jebsen, enken etter skipsrederen som har gitt stiftelsen navn.

Bergen er senter for forskning på MS, med Nasjonalt Kompetansesenter for multippel sklerose plassert på Haukeland sykehus.

I dag fikk senteret 16 millioner over fire år fra Jebsen-familiens stiftelse. Det vil utløse offentlige midler slik at MS-forskerne får til sammen førti millioner over de fire neste årene.

- Vil gi noe tilbake

  • Fire år er lang tid i denne bransjen, sier leder av senteret, professor Kjell-Morten Myhr.

— Nå har vi en trygghet som gjør oss i stand til å knytte til oss de rette menneskene og satse, forteller han og takker og bukker for gaven.

— Vi har et ønske om å gi noe tilbake til samfunnet, sier Aud Jebsen.

Hun har gitt sine aksjer i familiens rederi til stiftelsen. Ved årsskiftet var gaven verdt 900 millioner.

Senteret som ble åpnet i dag, er det første av flere som familien ønsker å etablere.

Deler ut eventyrlig pengegave Ønske fra familien

Kåre Rommetveit, direktør i Bergen medisinske forskningsstiftelse, bistår Jebsen-stiftelsen i arbeidet med å finne frem til forskningsområder som skal få midler.

— Familien hadde et ønske om at noe skulle gå til nevrologisk forskning i Bergen på grunn av en sykdomshistorie i den nære familie, forteller Rommetveit.

— Derfor gikk det fort å få dette senteret på beina, sier Rommetveit.

— Liten tradisjon

Men arbeidet er i gang med å finne frem til flere forskningsmiljøer i Norge som skal motta penger.

— Vi er privilegert. Vi har Mohn sine midler til forskning og nå får vi også gave fra Jebsen, sier dekan Nina Langeland.

— Det er liten tradisjon for slike gaver her i landet. Kanskje dette er i ferd med å endre seg, sier hun.