«Det er vår oppfatning at det ville være det riktigste og beste at Norge selv, i samarbeid med Flaggstaten, f.eks. nedsetter en arbeidskommisjon for å gå igjennom hele ulykkesbildet», skriv Jebsen i brevet, som er stila til nærings— og handelsminister Ansgar Gabrielsen.

Ifølgje postjournalen i Nærings- og handelsdepartementet har ministeren ennå ikkje svart eigaren av «Rocknes».

Jebsen skriv at det etter sjøforklaringa er rimeleg klart kva som førte til katastrofen.

«Det er tragisk at det synes å måtte skje store ulykker før en endring av et mangelfullt regelverk kan finne sted», skriv Jebsen, som «føler meget sterkt at det er viktig - både for Norge som skipsfartsnasjon, for rederinæringen og for Jebsens - at denne ulykken kan lede til høyere kompetanse og bedre internasjonale regler for spesialskip».