Gulating lagmannsrett satte straffen til 21 års ubetinget fengsel for Olsen, og 18 år for Flaten. I tillegg ble begge dømt til å betale 121.320 kroner i oppreisning til drapsofferets foreldre.

Retten sier seg dermed enig med aktor, statsadvokat Gert Johan Kjelby, i at Jarle Olsen med kaldt blod bestilte drapet, og at det er overveiende sannsynlig at det var Tor Helge Flaten som skjøt og drepte Madsen på kloss hold hjemme i hans egen stue.

— En grundig og opplysende dom. Jeg er veldig tilfreds, dette er helt i tråd med påtalemaktens syn, sier Kjelby til bt.no etter dommen.

Blir trolig anket

Forsvarer Helge Wesenberg, som representerte begge de tiltalte i retten mandag, sier saken trolig vil bli anket på straffeutmålingen.

— Jarle Olsen tar dommen veldig tungt. Han hadde en god følelse da han kom i retten i dag, sier Wesenberg til bt.no.

Den knusende dommen ble lest opp klokken 15.15 i Gulating lagmannsrett av lagmann Rune Fjeld. Skyldspørsmålet er endelig avgjort, med mindre noen av partene kan påvise saksbehandlingsfeil eller at det dukker opp helt nye bevis.

"Smellejobb"

Under de fem uker lange rettsforhandlingene innrømmet Olsen og Flaten at det var bestilt en "smellejobb" på Madsen, men la all skyld for selve drapet over på den såkalte "medhjelperen", en kamerat av Flaten som ble med for å banke opp Madsen.

Medhjelperen ble i forrige rettsrunde dømt til åtte års fengsel for medvirkning til grov legemsbeskadigelse med døden til følge.

De syv dommerne har brukt en drøy uke på å komme frem til dagens kjennelse.