Og ein hest som spring ut i turistvrimmelen er sjølve skrekkscenarioet for skyssfolka.

Nettopp dette skjedde 30. juni 1999. Ni turistar og to hestekuskar vart sendt på sjukehus, fleire av dei med stygge skader, etter at fem fjordhestar sprang ut i Briksdalen. Tre veker seinare døydde ei 68 år gammal japansk kvinne av skadane ho pådrog seg.