Janne Moberg (18) er dypt psykisk utviklingshemmet og har tendenser til autisme. Til vanlig går hun på Kvardagslivstrening. Dette er et tilrettelagt tilbud for unge med særskilte behov på Stend videregående skole i Fana. Som mange andre er hun svært avhengig av skolehverdagen, selv om det er streik. Men Hordaland fylkeskommune prioriterer vanning av blomster fremfor pleietrengende Janne.

— Det gjør meg iltrende forbandet. Det koker inni meg. Janne er en jente som trenger oppfølging hele tiden, sier pappa Roald Moberg.

Mamma Dagrunn supplerer:

— Hun kan få utbrudd når som helst. Eneste måten hun roer seg på er at vi setter oss i bilen og kjører. Hun har stort behov for rutine. Vi kan ikke forklare henne at det er streik. Det forstår hun ikke, sier Dagrunn Moberg.

Moren sover hver kveld på sofaen ved siden av rommet til datteren, i tilfelle utbrudd. Hun forklarer at datteren trenger tilsyn døgnet rundt.

Likevel er Janne en av dem som klarer seg bra, mener foreldrene.

Sjokk

Etter at Roald Moberg kom i snakk med streikevaktene på den videregående skolen ble han nysgjerrig på hvorfor datterens tilbud ble rammet av streiken, til tross for hennes og medelvenes utvidede behovet. Av vaktene fikk han vite at søknaden var avslått. En telefon til Utdanningsforbundets streikeledelse ga ham et større sjokk.

  • Der fikk jeg beskjed at de ikke hadde mottatt søknad om dispensasjon fra skolen og Hordaland fylkeskommunene.

Blomster-ja

Rektor Tone Mosebø ved Stend videregående skole bekrefter overfor BT at de har sendt inn en anmodning til fylket om streikefritak for Janne og hennes medelever.

— Den ville ikke fylkeskommunen sende videre, sier rektor.

Mosebø bekrefter også at fylket fikk godkjent et fritak for å vanne blomstene i gartneriet på skolen.

I slike saker må skolen først sende en anmodning til fylket. Det er de som i neste instans vurderer og eventuelt sender dispensasjonssøknad til streikebrevutvalget. I dette tilfellet til Utdanningsforbundet. Når søknader mottas vurderer utvalget på ti personer søknadens innhold. De bestemmer om det skal gis dispensasjon eller ikke.

— Ingen søknad

  • Vi har ikke fått søknad angående Stend videregående skole, sier Sjur Veim i streikebrevutvalget til Utdanningsforbundet i Hordaland.

Veim har ansvar for søknader fra de videregående skolene.

  • Vi har fått inn flere tilsvarende søknader fra andre. I alle disse tilfellene har vi stilt oss positive og gitt fritak fra streiken, sier Veim.