Stillingen er et åremål på seks år. Kristiansen, som var ferdig med jusstudiene i 1979, praktiserte som advokat fra 1980 til 2003 og ble etter hvert en av Norges mest profilerte forsvarsadvokater. Siden 2003 har hun vært leder av Gjenopptakelseskommisjonen.

Hun har vært fast forsvarer i Moss tingrett og Borgarting lagmannsrett, og har hatt en rekke verv i Den Norske Advokatforening, blant annet som medlem av Rettssikkerhetsutvalget og Menneskerettsutvalget.

Kristiansen er den første kvinnen som har nådd helt til topps i PST. Hun var én av fire søkere til stillingen og var regnet som klar favoritt siden justisminister Knut Storberget skal ha oppfordret henne til å søke.

I sommer ble Kristiansen utpekt til leder for Medieansvarsutvalget, men hun har tidligere varslet at hun ville trekke seg fra utvalgsjobben om hun ble PST-sjef.

Medieansvarsutvalget skal foreta en samlet vurdering av reglene om plassering av ansvar for ytringer i mediene, inkludert ytringer på internett. Utvalget skal etter planen ha en innstilling klar innen 1. oktober 2010.