– Bergen er en mer profilert forskningsby. Det er bedre dialog mellom forskere og politikere, og forskerne er mye flinkere til å få frem hva de faktisk gjør.

– Hva må gjøres for å få det til?

– Vi må ha en mentalitetsendring hos forskere og politikere. Politikere må i større grad være stolt av det som skjer og løfte det frem, og forskerne må være flinkere til å gi beskjed. Det dreier seg om holdninger, forskningen skal ut.

EIRIK BREKKE