Dermed kommer hele partiledelsen fra regjeringen og Stortinget. Tradisjonen med å velge en kommunepolitiker som en av nestlederne er fraveket, fordi nestlederne på kort varsel må kunne tre inn for partilederen når han er på reise som utenriksminister.

Tidligere nestledere har også opplevd det som problematisk å være utenfor det sentrale politiske miljøet.

Det ble kampvotering om vervet som kvinnepolitisk leder. Valgkomiteens kandidat ble vraket etter et aldri så lite opprør fra grunnplanet.

Stortingsrepresentant Sonja Sjøli foreslo gjenvalg av Gretha Thuen i stedet for valgkomiteens kandidat Elisabeth R. Nørve, og Thuen ble gjenvalgt med 148 mot 117 stemmer.

Elisabeth R. Nørve er stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal, mens Gretha Thuen er ordfører i Våler i Østfold. Gretha Thuens støttespillere trakk fram at den nye Høyre-ledelsen er svært stortings— og regjeringsdominert, og at det er behov for lokalpolitikere i arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget i Høyre består for øvrig av Anna Amdal Fyhn (55) fra Troms. Dessuten er parlamentarisk leder, regjeringsgruppens leder og Unge Høyres leder med i arbeidsutvalget.

(NTB)

BLOMSTER: Jan Petersen gleder seg over det enstemmige valget søndag.
Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX