– I 2020 betyr landegrensene mindre enn i dag. Da håper jeg at Vestlandet er en metropol for maritime næringer; matproduksjon, olje og shipping.

– Hvordan klarer vi det?

– Å fremelske næringsnøytralitet er ikke riktig på alle områder. Der vi har bygd opp kompetanse, må vi strekke oss litt ekstra for å holde posisjonen.

For maritime næringer gjelder det å få bedre veier til de store markeder på Kontinentet. Oljesektoren i Bergen må strekke seg etter ressursene i Barentshavet. Ambisjonen må være at utviklingen der skal styres herfra og ikke fra Tromsø eller Stavanger. Når det gjelder shipping, må vi passe på at hovedkontorene forblir her i byen.

EIRKK BREKKE