— Oppslutninga om namnefestane våre har halde seg stabil dei siste åra, konstaterer leier i Hordaland fylkeslag av Human-Etisk Forbund, Egil Haugland.

Forbundets eigen oversikt viser at det dei siste fem åra, årleg har vore i underkant av 200 namnefest-barn i Hordaland. I fjor var det 196 barn som feira fødsel og namnesetting i regi av Human-Etisk Forbund i fylket.

I år er det planlagt eit titalls namnefestar rundt om i fylket. Seks av dei skal vera i Bergen.

— Det er i Bergen og kommunane omkring oppslutninga er størst. Vi trur at fleire foreldre ute i distrikta ville valde namnefest for borna sine om vi kunne spreidd seremoniane meir over heile fylket, seier Haugland.

Livssynsorganisasjonen krev ikkje medlemskap av foreldra for at dei kan vera med på namnefestane.

— Vi har ikkje nøyaktig oversikt. Men vi veit at i regelen er om lag av halvparten av foreldra som markerer namnedagen hjå hos er medlemmer, seier Haugland.