New York-politiet har imponerende tall å legge frem etter åtte år med nulltoleranse overfor mindre forbrytelser. Satsingen på forebyggende arbeid har gitt resultater.

Siden 1994 har antall alvorlige lovbrudd gått ned utrolige 67 prosent, mens antall drapssaker er redusert med hele 72 prosent. Ifølge politiets egne tall er nesten 9000 menneskeliv spart i denne perioden bare som følge av nedgangen i drapsraten.

Ingen sak for liten

James Albrecht er en av verdens fremste eksperter på forebyggende politiarbeid. Denne helgen har han gitt norske politifolk et innblikk i filosofien bak nulltoleranse-politikken.

— Da vi startet dette programmet i 1994, hadde vi en teori vi ønsket å teste. Vi spådde at dersom vi slo ned på småting som offentlig drikking, tagging og forstyrrelse av ro og orden, så ville vi samtidig få en nedgang i alvorlige forbrytelser. Det viste seg å stemme, sier Albrecht.

Han har en atten år lang, allsidig karriere bak seg i New York-politiet. For tiden leder han avdelingen som er ansvarlig for sikkerheten på undergrunnen i Queens. Han har en omfattende akademisk bakgrunn, blant annet som professor i strafferett, og har undervist ved politihøgskoler over hele verden.

Fredag holdt han foredrag for norske politifolk som jobber spesielt med forebygging. Alle ville høre Albrecht snakke om det han mener er fremtidens politiarbeid.

- Nordmenn mer lovlydige

ý Vi har lagt sterk vekt på god kontakt med lokalsamfunnene i bydelene. Da vi begynte prosjektet hadde vi månedlige møter der vi spurte folk hva som var de største utfordringene i nærmiljøet. I 1990 ý på ett år ý var det 2200 drap i New York. Men det som bekymret folk mest, var småtingene politiet ikke prioriterte. Nå har vi innsett at de små forseelsene faktisk er viktige, sier Albrecht.

— Tror du metodene til NYPD egner seg i en by som Bergen?

— Jeg merker økt interesse for nulltoleranse-filosofien over hele verden. Men du må huske på at i mange land i Europa, og særlig i Skandinavia, har det eksistert en slik filosofi lenge. I Norge er samfunnet mer homogent enn i USA, og respekten for lovene er større. For dere er det viktig at politiet prøver å bevare disse holdningene hos folk flest. Hvis ikke vil en storby som Oslo snart oppleve samme skremmende utvikling som New York gjorde, hevder Albrecht.

Han innrømmer at NYPDs høye beredskap mot terror har gått ut over det forebyggende arbeidet de siste månedene.

— Jeg regner med at dersom vi får et terrorangrep mot undergrunnen, som er mitt ansvarsområde, så vil det skje ved en av broene eller tunnelene.

Derfor har vi bundet opp store politistyrker til å vokte slike nøkkelpunkter. Problemet er at de ikke er synlige for folk flest, og dermed får de ingen forebyggende funksjon. Det får utvilsomt konsekvenser når 10-15 prosent av hele NYPD er bundet opp i antiterrorberedskap, sier Albrecht.

NYPD CAPTAIN: James Albrecht har arbeidet atten år i New York Police Department. Nå er han i Norge for å lære bort effektiv kriminalitetsforebygging.
FOTO: MARITA AAREKOL