KELLY FIANBAKKEN

TROND NYGARD-STURE

ODD E. NERBØ (FOTO)

— Det er ofte folk litt høyt oppe på rangstigen som ønsker å få et svar på uvissheten sin. Som regel folk som har vært gift i mange år, sier privatetterforsker Roald Berntsen.

Hvert år får han rundt 20 henvendelser fra folk som ønsker å få dokumentert sin partners bevegelser. I de 13 årene Berntsen har drevet som privatetterforsker, har han pleid å takke ja til mellom fem og åtte slike oppdrag årlig.

Sjekker private pc-er

Mistanken oppstår ofte, ifølge privatetterforskeren, når partneren har begynt å komme hjem gretten etter jobb, og reiser rett ut igjen etter å ha tatt en dusj.

— De blir ute til langt på natt, og legger seg kanskje i gjestesengen, sier Berntsen.

Han strekker seg langt for å avsløre mulig utroskap. Blant arbeidsmetodene er å sjekke private pc-er for spor.

— I forhold der en mann og en kone disponerer samme hjemmedata, går vi inn og ser på om det gjøres avtaler, sendes pornobilder og liknende. Til dette får jeg hjelp av fagfolk, sier Berntsen, som understreker at han aldri gjør dette uten samtykke fra oppdragsgiveren, som også må stå som eier av maskinen.

Etterforskeren starter alltid med å innhente detaljerte opplysninger om ektefellen som er satt under mistanke.

— En trenger mye informasjon. Det dreier seg om utseende, biler, arbeidsplass. En god del detaljer, sier Berntsen.

Etter å ha fått opplysningene på plass, følger han etter den mistenkte. Han bruker fotografiapparat for å dokumentere bevegelsene, og merker bildene med dato og klokkeslett.

Vanligvis er det oppdragsgiveren selv som legger bevismaterialet frem for ektefellen. Ikke overraskende ender sakene nesten utelukkende med skilsmisse.

- Problemløser

Etterforskeren forteller at det er like mange kvinner som menn blant oppdragsgiverne. Han mener selv han gjør mye godt for mennesker.

— Jeg ser på meg selv som en problemløser. Jeg føler jeg gjør disse menneskene en tjeneste. Uvissheten sliter på dem. Den går ut over nattesøvn, matlyst og arbeidskonsentrasjon. Oppdragsgiverne blir ofte lettet når de får bekreftet sin mistanke, forteller Berntsen.

Vanligvis koster oppdragene mellom 10.000 og 15.000 kroner, men ifølge privatetterforskeren er det ikke uvanlig at folk blar opp langt mer for å få vite om mistanken virkelig er berettiget.

Privatetterforskeren i Stavanger er langt fra den eneste som jakter på utro kvinner og menn.

— Vi har fått mange henvendelser fra mistenksomme ektefeller, særlig de siste par årene. Tidligere har vi hatt nedfelt i våre retningslinjer at vi sier nei til slike oppdrag, men nå vil vi i stedet ønske dem velkommen, sier Tommy Sæle, daglig leder i bergensfirmaet Bedriftskontroll.

I 31 år har selskapet med hovedkontor på Nesttun spanet på langfingrede butikkansatte, leverandører og kunder. Nå vil de i tillegg kartlegge bevegelsene til menn og kvinner som er mistenkt for å ha et forhold på si.

Etterforskning av «Familiære problemer» kaller Sæle oppdragene i annonsene som skal stå på trykk denne uken.

— Vi ser at det er et stort marked for denne typen oppdrag, sier han.

Vil bruke lokkeduer

En annen som har fått merke stor pågang fra mistenksomme ektefeller, er Jan Børre Eriksen, daglig leder i sikkerhetsselskapet NES.

— Jeg får flere slike henvendelser i måneden, men sier nesten alltid nei. En del av forespørslene går ut over våre etiske grenser, og ofte utenfor lovens grenser, sier Eriksen.

Folk er usedvanlig kreative når de foreslår metoder som kan avsløre ektefellen. Ifølge Eriksen er det helt vanlig at folk lurer på om selskapet kan skaffe til veie lokkeduer - attraktive kvinner og menn som kan friste ektefellen til å innlede et forhold.

Verken han eller Sæle ønsker å fremprovosere utroskap.

— Vi skal dokumentere virkeligheten, ikke skape den, sier Sæle.

  • Ellers går svært mange av henvendelsene på om vi kan sjekke ektefellens datamaskin eller sim-kortet på mobiltelefonen deres. Slike oppdrag tar vi heller ikke, fordi de i beste fall befinner seg i en gråsone i forhold til loven, sier Jan Børre Eriksen.

Vil overvåke på kurs

Også menn og kvinner fra andre deler av landet tar kontakt med privatetterforskeren. Det skjer ofte i forbindelse med at ektefellen skal på kurs i Bergen.

— Påfallende mange av henvendelsene er fra folk som vil at vi skal overvåke ektefellen på kurset eller seminaret, fordi de mistenker at ektefellen har et forhold til noen på jobben, sier Jan Børre Eriksen, som bare unntaksvis sier ja til å spane på ektefeller.

— For vår del har det skjedd mindre enn en gang i året de tre årene vi har holdt på, sier han.