— For mange er det uvant å se oss i en slik kontroll. Vi er her for å kontrollere om sjåførene har ansettelses- og skatteforhold i orden, sier assisterende kontrollsjef Jostein Rene ved Hordaland fylkesskattekontor.

Statens vegvesen, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet var også med på storkontrollen. Det var første gang en så stor tverrfaglig kontroll av denne typen ble avholdt i Hordaland. I fire timer stanset de biler ved Nordhordlandsbrua.

Mattilsynet skulle kontrollere biler som transporterte næringsmidler. Planen var å sjekke temperatur, merking og emballering. Fiskeridirektoratet skulle saumfare eventuelle fisketransporter, men begge disse etatene hadde en rolig dag. Slike transporter var det få av.

Vil være synlige

— Vi har opplysninger som tyder på at vi bør se nærmere på skatte- og avgiftsrutinene i transportbransjen. Ved kontroller som denne blir vi synlige. Erfaringer fra andre bransjer tilsier at det er mye å hente gjennom samarbeid med andre etater, sier assisterende kontrollsjef Jostein Rene ved fylkesskattekontoret.

Under kontrollen i går krabbet hans kontrollører inn ved siden av en rekke bilførere.

— Vi noterer ned opplysninger om hvilket firma sjåføren kjører for, eller om vedkommende er selvstendig næringsdrivende. Så sjekker vi materialet opp mot momsmanntallet og arbeidstakerregistrene, sier Jostein Rene.

Skatteetaten samarbeider også med NAV.

— Vi kontrollerer om sjåførene får trygdeytelser, og rapporterer i så fall til NAV om det. Vi kom over tre saker der førerne muligens urettmessig får utbetalt trygd. Disse må NAV nøste videre i, sier Rene.

- Ok å bli sjekket

Trond Hagenes var på vei fra Nordhordland til Ølen med slakt i dyretransportbilen da han ble stanset.

— Det er helt ok med en slik kontroll. Jeg har iallfall alle mine papirer i orden, sier Fatland Ølen-sjåføren, med lastebilen full av sauer og storfe på sin aller siste reis.

Skatteetaten undersøkte i alt 39 førere.

— Det synes som om de fleste hadde ordnede forhold med henhold til skatter og avgifter, men vi noterte fire forhold som vi vil se nærmere på, sier Jostein Rene.

Dekk som en barnerumpe

Litt småfangst ble det også for inspektørene fra Statens vegvesen.

— Denne bilen har dekk blanke som en barnerumpe, sier inspektør Nils Rune Nævdal, etter å ha vinket inn en sliten, senket Golf.

— Det er egentlig ikke slike kjøretøyer vi skal stanse i dag, men denne bilen måtte vi bare se nærmere på, sier Nævdal.

Noen minutter senere forlot føreren Nordhordlandsbrua med et forelegg på 1000 kroner i lommen, pluss mangellapp. Det hjalp lite at det lå nye dekk i baksetet.

— Mange tyner dekkene til det siste, sukker Nævdal.

— Det var også andre mangler ved bilen. Føreren bør snarest kjøre til nærmeste verksted, tilføyer inspektøren.

ALT I ORDEN: Dyretransportsjåfør Trond Hagenes (i speilet) hadde alle papirene i orden, og fikk kjøre videre til Ølen med dyr som skulle slaktes.