Det er trangt om plassen for hytteeiere og fastboende i strandsonen rundt Sotra og naboøyene. Etter år uten direkte kontroll av utbyggingene, har Fjell kommune nå startet en opprydningsaksjon.

— Vi finner veldig mye ulovligheter. Det er alt fra ulovlige flytebrygger, trapper og gjerder til store utsprengninger, sier Asbjørn Braanaas i Fjell kommune.

Braanaas er en av kommunens folk som nå forbereder sakene etter flere tokt med båt. Gjennom fire tokt over flere år har de notert ned fire hundre plasser i strandsonen. Alle har fått et spørsmålstegn ved siden av. Felles for nesten alle: De har aldri blitt søkt om.

Utsprengninger

— Rundt 90 prosent av det som er bygd, mener vi ikke er søkt om tillatelse for, sier plan- og utbyggingssjef Willy Sørensen i Fjell.

Men byggingen er ikke nødvendigvis ulovlig av den grunn. Blant annet trådte plan- og bygningsloven først i kraft i 1986. Før den tid var det i langt større grad fritt frem for umeldte byggeprosjekter.

— Likevel regner vi med at det er et svært omfattende tall som er bygget ulovlig, sier Sørensen.

Denne novemberdagen er det en kjølig fornøyelse for de fastboende i området rundt Bjorøy. Snøføyken henger i luften.

I vikene ligger hus og hytter tett - ofte svært tett. Noen har sett opp en større betongmolo for å holde på badesand innerst i en liten vik. På den andre siden av viken er det blitt sprengt ut et område som kan romme et mindre hus.

— Strandlinjen er et knapphetsgode for folk. Målet vårt er å gjenopprette de lovlige tilstandene, sier Asbjørn Braanaas.

- Grov miljøkriminalitet

Et eksempel er naust omgjort til fritidsboliger.

— Alle kan sitte i solveggen på et vanlig naust. Men når noen flytter inn i annenetasjen og lager balkong, blir det plutselig mye vanskeligere å slå seg ned for dem som ferdes.

Braanaas og kollegene mener det har vært mye cowboyvirksomhet opp gjennom årene.

— Mange har sikkert trodd at de har hatt lov til å sette opp gjerder og annet. Men så er det mange andre som nok har gjort det mot bedre viten.

Men strandsonepolitiet har ikke slått fast at det i alle sakene er snakk om ulovligheter. I første omgang vil de høre byggherrenes versjon, og få dem som trenger godkjenning til å søke om byggetillatelse på vanlig måte.

Andre saker vil bli anmeldt til politiet.

— Vi ser eksempler på grov miljøkriminalitet. De mest graverende vil vi ta til politiet, sier Braanaas.

Broeksplosjon

Arbeidet som nå er i gang, startet i 2004. For to år siden mente kommunestyret i Fjell at omfanget av ulovlige byggeprosjekter var blitt så stort at det var «grovt urettferdig for det fleirtalet som respekterer lova».

Først nå har kommunen fått oversikt over strandsonen rundt østre del av kommunen.

— Vi har ikke hatt kapasitet før, sier Christer Garman ved Fjells planavdeling. Erik Schult, som har vært med på flere tokt for kommunen, mener det var først i 2004 at omfanget gikk opp for dem.

— Det har vært en voldsom utvikling. For 20 år siden var det god plass her. Med Sotrabrua eksploderte utbyggingen. Siden den gang har det vært en voldsom pågang, sier Schult.

Det viser også tallet på søknader som kom inn da utbyggerne som ikke hadde den nødvendige godkjennelsen fikk amnesti i 2005. Det kom inn 200 søknader ut over det normale.

Nå kan de som ikke benyttet seg av sjansen vente seg alt fra tvangsgebyr til politianmeldelse.

STRANDELANGS: Erik Schult fra landbruksavdelingen til Fjell kommune har vært på tokt før for å finne ulovligheter langs strendene. Han mener Sotrabrua førte til en eksplosjon i byggingen og dermed også ulovlighetene.
Deisz Ørjan
MER PLASS: Foreløpig er det bare båten som ligger der men etter utsprengningen er det plass til et naust også.
Deisz Ørjan
TETTBEBYGD: Pass på hvor du setter foten om du skal fote deg mellom hus og hytte på Bjorøy.
Deisz Ørjan