En to år gammel gutt fra Eid kommune, døde i går på Haukeland Universitetssykehus etter å ha fått hemolytisk-uremisk syndrom med nyresvikt (HUS), forårsaket av e. coli-bakterier.

Smittevernlege Einar Sandven leder arbeidet med å finne smittekilden. Smitten kan spres enten fra dyr til mennesker, fra mat eller fra upasteurisert melk eller fra menneske til menneske.

Prøvesvar over helgen

– Vi vet at det er én som har hatt denne bakterien, nemlig gutten som døde. Da er det naturlig at vi undersøker de som har hatt tettest kontakt med ham, nemlig nær familie. Vi har også valgt å ta avføringsprøver av alle barna i barnehagen der han har vært, sier Sandven.

Prøvene blir analysert ved Førde sjukehus og Haukeland Universitetssjukehus. Svarene kommer, ifølge Sandven, tidligst over helgen.

– Når det gjelder matsporet, er det Mattilsynet som tar seg av det. De vil blant annet intervjue familien grundig, men dette har foreløpig vært vanskelig, fordi familien selvfølgelig har vært på Haukeland, sier Sandven.

Ingen indikasjoner på flere smittede

Kommunelegen ber også folk i være observante dersom de får diaré, og spesielt blodig diaré, da dette er det sterkeste symptomet på farlig e. coli-smitte.

– Foreløpig har vi ingen indikasjoner på at andre kan være smittet. Vi har ikke fått mange henvendelser, og for hver dag som går nå uten at flere smittede dukker opp, er vi mer og mer fornøyde, sier Sandven.

Inkubasjonstiden, eller det tiden det tar før smitten viser seg, er normalt fra én til fire dager, men det kan gå opp til fjorten dager.

Kan bli vanskelig å finne kilden

Dersom det viser seg at toåringen er et isolert tilfelle, kan det bli vanskelig å finne ut hvordan han ble smittet.

– Vi vil fortsette å lete fordi det selvsagt har interesse i seg selv, men vi vet av erfaring at vi veldig ofte ikke finner kilden, sier Sandven.

Han oppfordrer folk til å ta følgende forholdsregler:

Liten sjanse

– For å bryte veien fra smittestoffet til oss, er det viktig å praktisere god håndvask, spesielt om en har tatt i dyr eller ved avføring. Det er også viktig med god hygiene ved stell av mat. Mat som ikke har hatt tilstrekkelig varmebehandling må stekes godt, det gjelder spesielt farsemat. Hamburgere og kjøttkaker kan for eksempel være en kilde for denne typen bakterier, sier Sandven.

Dersom det viser seg at flere er smittet av samme type e. coli som toåringen, vil kommunelegen straks informere om dette.

– Vi tør å si at sjansen for å finne flere smittede ikke er spesielt stor. Det vanlige er at slik smitte opptrer sporadisk og spredt, og det er i snitt ca. 20 enkelttilfeller i året. Unntaket var i 2006, da ca. 50 personer ble smittet, sier Sandven.

Tormod Flatebø/Fjordabladet