Overbioingeniør John Olav Alvsvåg tar en dråpe konsentrert avføringsprøve med en dråpeteller, legger den på en liten glassplate og legger den så under mikroskopet.

Hver dag kommer det inn om lag 250 nye prøver. De ansatte jobber på spreng, og undersøker om lag 100 prøver på denne måten hver dag.

— Vi er i ferd med å undersøke prøvene som kom inn fredag, det vil vi bli ferdig med i løpet av morgendagen, forteller Alvsvåg.

Halvparten har giardia

Den siste uken har arbeidsdager på 12-13 timer heller vært regelen enn unntaket.

Fire bioingeniører jobber med analyse av prøvene, i tillegg har ekstra mannskap hjulpet til med utpakking og registrering. Noen leger er også hanket inn til arbeidet.

— Nå er det bare jeg igjen. Nestsistemann gikk i 18.30-tiden, forteller Alvsvåg når klokken nærmer seg 19 tirsdag kveld. Arbeidsdagen begynte 07.30.

I begynnelsen var en tredjedel av prøvene positive, nå finner man giardia i halvparten av prøvene man undersøker.

Fra ti sekunder til ett minutt tar det å avgjøre om en prøve er positiv eller ikke. Viser prøven ikke spor av giardia gir man seg ikke ved første sjekk, men bruker opp til ti minutter før man fastslår prøvens tilstand.

Raskere metode på vei

En ny måte å analysere prøvene er under utprøving. Nå bruker man tradisjonell mikroskopi. Med en antigen-test, som er kjemisk, bruker man kortere tid på hver enkelt prøve. Dette er imidlertid en dyrere testmetode.

— Jeg jobber nå med å kontrollere et lite utvalg for å se om resultatene fra de to analysemetodene samsvarer, sier Alvsvåg.