Birkeland har kastet partiets beste kort. Men byrådssamarbeidet i bystyret blir på ingen måte avgjort av KrFs offervilje.

Høyre/Frp-byråd

Dette er en løsning verken Høyre eller Frp ønsker seg, men skulle de to partiene oppnå flertall i bystyret, noe som ikke kan utelukkes, er dette den meste sannsynlige løsningen. Et mindretalls byråd av de to partiene er helt utelukket og vil ikke ha noen mulighet til å overleve. Ordfører i en slik konstellasjon må bli Herman Friele. Høyre kan ikke ofre ham. Jo større Frp blir, dess vanskeligere blir det å stenge Liv Røssland ute fra byrådslederposisjonen, men Røssland er under press fra Frp sentralt om å komme i byråd, og vil trolig kunne ofre byrådslederen for noen politiske seire og noen viktige poster i byregjeringen. Og da blir Monica Mæland byrådsleder.

Høyre/Frp/KrF-byråd

Dette er et av få byrådsalternativer med stor mulighet for et flertall bak seg i bystyret etter høstens valg. Det er den foretrukne løsning i Høyre og Frp og langt inn i KrFs rekker, selv om de toneangivende i sistnevnte parti ikke uttrykker begeistring for en slik løsning. Avstanden er liten i de aller fleste kommunalpolitiske spørsmål. Også i en slik konstellasjon bør Herman Friele bli ordfører, men her kan det tenkes at man for å tekkes KrF, gir den posten til Kristian Helland. Det er lite sannsynlig at Frp kommer til å presse på for å få byrådslederen og da er Høyres Monica Mæland sikret den posisjonen. Ikke minst fordi Frp sentralt satser mye på å få til en slik løsning i Bergen

Høyre/KrF/Ap-byråd

Dette er KrF-toppenes foretrukne løsning, og sannsynligvis Bergen Næringsråds. Den kan virke besnærende, særlig fordi de tre partiene i en del store saker, har funnet frem til kompromisser som kan overleve skiftende politiske vinder og flertall i bystyret. Dessuten er det det eneste byrådsalternativet som er bortimot garantert flertall. Problemet med løsningen er at verken Høyre eller Arbeiderpartiet er klar for noe organisert samarbeid med «hovedfienden». Og fortsatt er der et par ideologiske barrierer igjen. Når storkoalisjonen ikke kan utelukkes er det fordi dette er kriseforliket i bergenspolitikken, løsningen som kan komme når alt annet forliser, underskuddet bli enda større enn i fjor og ingen vil ta ansvar for å gjøre noe. Friele blir ordfører og Anne-Grete Strøm-Erichsen fortsetter som byrådsleder.

KrF/V/Sp/Ap-byråd

Dette er dagens byråd. I tillegg kommer tidligere byrådspartner Venstre. Sjansene for at Senterpartiet ikke kommer inn i bystyret er store. Et slikt byråd vil antakelig måtte lene seg tungt til et SV som er svært misfornøyd med at tidligere inngått avtaler smuldrer opp i takt med de voksende underskuddene. Byrådet kan selvfølgelig kjøre slalåm og skaffe seg flertall hos snart den ene og snart den andre. Problemet er at opposisjonen i mange saker har slått seg sammen og påført byrådet store politiske nederlag. Dette er ingen god løsning for å håndtere den økonomiske krisen i kommunen. Det enkleste her blir antakelig å fordele vervene. Kristian Helland fortsetter som ordfører. Anne-Grete Strøm-Erichsen blir byrådsleder.

Sp/Ap/SV-byråd:

Dette er en våt SV-drøm og SVs eneste mulighet for å komme i posisjon. Forutsetningen for en slik løsning er at venstresiden har flertall i bystyret. Det betyr at et byråd måtte ha en form for støtte fra RV. Men for SV kan drømmen fort bli et mareritt. For partiet må i byråd forholde seg til de økonomiske realitetene. Det betyr ansvar for smertelige kutt, et ansvar RV slipper å ta. Dessuten skal dette byrådet ha flertall for et budsjett og da er KrF og Venstre de mest aktuelle partnerne. Det er vanskelig å tenke seg et slikt byråd uten Anne-Grete Strøm-Erichsen som byrådsleder. Er SV i nærheten av Aps oppslutning, kan en ikke utelukke en SV-ordfører.