Sammen med Bergen og omland havnevesen starter Hordaland fylkeskommune nå jakten på en tomt for ny godshavn for Bergensregionen.

I disse dager går det ut brev til en rekke kommuner i regionen. I brevet blir kommunene oppfordret til å foreslå mulige havnetomter. Disse må være 800-1000 dekar og ha grei tilgang fra vei.

Målet er å få den nye godshavnen nevnt i neste rullering av Nasjonal Transportplan, forteller samferdselssjef Magnus Vestrheim.

JOHN LINDEBOTTEN