• Havforskningsfartøyet «G.O. Sars» er nå i Nordsjøen for å finne åsted og omfanget av makrelldumpingen som ble avdekket i forrige måned.

Rådgiver Tor Glistrup ved avdelingen for kvalitet, kontroll og regional forvaltning i Fiskeridirektoratet sier dette til Bergens Tidende.

Det var i forbindelse med Norsk Hydros videoovervåking av rørledningen mellom Oseberg— og Brage-plattformen at det 11. oktober ble oppdaget store mengder død makrell på havbunnen. På steinfyllingen som dekker rørledningen, lå det makrell i varierende konsentrasjoner på en strekning av 12 kilometer. Området ligger cirka 50 nautiske mil vest for Bergen og like nord for Vikingbanken.

Foreløpig er det usikkert hvor mye makrell som ble dumpet. Det kan være snakk om 100 tonn med stor og fin makrell.

Leter etter mer

Ved hjelp av satellittovervåking har man klart å spore seg frem til at det befant seg 30 ringnotfartøyer i området i det aktuelle tidsrommet. 22 av dem er norske og åtte er utenlandske.

— «G. O. Sars» skal i annet oppdrag i det aktuelle området, og vil derfor også gjøre undersøkelser for å kaste mer lys over den alvorlige miljø- og ressurskriminaliteten vi her står overfor, sier Glistrup.

— Konkret skal fartøyet forsøke å finne åsted og omfang på fiskedumpingen. Inspeksjonsvideoen vi fikk overlevert fra Norsk Hydro viser steinfyllingen over rørledningen i en smal stripe på hele strekningen. Videoen viser ikke om det ligger makrell også langt ut til siden for rørledningen. Dette skal «G. O. Sars» kartlegge, sier Glistrup.

Sporer posisjoner

— Når vi vet mer om hvor de største konsentrasjonene av dumpet makrell er, vil de bli sjekket opp mot posisjoner for de fartøyene som var i området i det aktuelle tidsrommet. Samtidig fortsetter vi med andre undersøkelser, blant annet nøye analyser av posisjonssporingen av de 30 fartøyene. Alle disse og andre data vil bli sammenholdt, sier han.

— Har dere mottatt tips i saken?

— Nei, ikke konkrete tips som knytter seg til den store makrelldumpingen. Men etter at vi gikk ut med informasjon om makrelldumpingen, har vi fått enda flere meldinger fra trålere som har fått død makrell i trålen i nærheten av Vikingbanken. Det gjelder imidlertid makrell som er dumpet før det tilfellet vi nå gransker, sier Glistrup.

— I den forbindelse vil jeg henstille til fiskerne å være raske med å melde fra når de oppdager fiskedumping. Skal vi komme dette problemet til livs, er vi avhengige av å få rask melding om eventuelle funn, sier Glistrup.

— Er det lenge til dere kan konkludere noe i denne saken?

— Innen en måned vil vi trolig ha klar en konklusjon, sier rådgiver Tor Glistrup.

PÅ HAVETS BUNN: Selv om tallene er usikre, kan det være snakk om at 100 tonn med stor og fin makrell ble dumpet i Nordsjøen for kort tid siden.