– Det er ingen tvil om at det foregår smugling med store fritidsbåter og sjarker. Kanskje avdekker vi bare fem prosent av smuglingen, anslår kommandørkaptein Edvard Winther Johansen, sjef for KV Sør.

Nå går kystens små og store smuglere usikre tider i møte.

– Når vi denne sommeren rutinemessig border sjarker og fritidsbåter, kommer vi til å holde et våkent øye til om det kan være smuglervarer om bord. Vi samarbeider tettere enn noen gang med Tollvesenet og politiet i dette arbeidet, understreker Winther Johansen.

Til nå har Tollvesenet stort sett aksjonert mot båtsmuglere etter tips og etterretning.

– Vi er glad dersom Kystvakten i samarbeid med oss har kapasitet til å gjennomføre flere kontroller langs kysten og i skjærgården, sier kontorsjef Arne B. Nilsen ved Bergen regiontollsted.

– Det er mer aktivitet på sjøen, fritidsbåtflåten vokser og folk reiser mer med båt. Vi har ikke tall på det, men alt tyder på at det blir tatt inn mer smuglervarer sjøveien, tilføyer Nilsen.

Mange skjulesteder

Hordaland er landets største båtfylke, og skjærgården er som skapt for innførsel av smuglervarer.

– Se bare på Øygarden og Sotra. Det er mange lure småhavner og kaier der, sier løytnant Gunnar Dyngeland, skipssjef på K/V «Garsøy», som patruljerer de indre kystområdene fra Egersund til Stadt.

– Alle kystvaktfartøyene kan bli brukt til å borde mulige smuglerfartøyer. Alt skjer i så fall etter tett kontakt med Tollvesenet, sier Dyngeland.

Trenden er at fritidsbåtene blir både raskere og større. Flere av dem er havgående, og utrustet for å krysse åpne havstrekninger. Smugling med fritidsbåter, sjarker og andre mindre fartøyer er først og fremst et problem i Sør-Norge. I Nord-Norge er det hovedsakelig gjort beslag om bord på lasteskip.

Arne B. Nilsen i Tollvesenet understreker at alle fartøyer som kommer fra en utenlandsk havn med tollpliktige varer om bord, må varsle nærmeste tollsted om dette i god tid.

– Vi skal vite hvor de kommer fra, og hvilke varer de har med seg, sier han.

Etterretningsfly står klart

Ingen av kystvaktfartøyene har muligheter for å følge med de største, hurtiggående fritidsbåtene. Når det foreligger konkret mistanke om at det kan være smuglervarer om bord på et slikt fartøy, har Kystvakten anledning til å rekvirere etterretningsfly. Dette flyet vil i sommer vekselvis være stasjonert på Flesland og Værnes. Flyet har avansert utstyr om bord, og vil selv i mørke være i stand til å spore fartøyets kurs.

Som en prøveordning har ett av kystvaktfartøyene i nord i en periode hatt en toller med som fast besetningsmedlem.

– Vi skal snart evaluere denne ordningen, men så langt er tilbakemeldingene positive, sier sjefen for Kystvakten, flaggkommandør Geir Osen.

I 2005 hadde Kystvakten rundt 1000 oppdrag i samarbeid med politiet, og ca. 400 sammen med Tollvesenet.

– Vi bidrar mer enn gjerne til at kysten blir mindre preget av ulovligheter, både i forhold til fiske, tollregler og andre lover og regler. Det er derfor vi er der, poengterer kystvaktsjefen.

Se innslag på BTV i dag!

PÅ SMUGLERJAKT: Nå skal Kystvakten, her representert ved mannskapet på K/V«Garsøy», trappe opp jakten på smuglere i sjarker og fritidsbåter.
Nilsen, Arne