I dag er ingen kvinner instituttledere ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Til neste år skal 40 prosent være kvinner. Det tror Alf Erling Risa, dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, skal gå bra, skriver På Høyden.

— Ambisiøst

Det er seks instituttledere ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og til høsten går åremåls-perioden deres ut.

– Vi vet at dette er ambisiøst, men vi bør ha høye mål å strekke oss etter, sier Alf Erling Risa til På Høyden.

Mentorordninger og å oppfordre kvinner til å søke opprykk gjennom den nasjonale opprykksordningen, skal gi flere kvinnelige søkere til lederstillingene. Forrige gang de var utlyst, søkte ingen kvinner.

Få kvinnelige professor

Fakultetet vil også gi alle nytilsatte kvinner tidligere forskningstermin.

Universitetet i Bergen sliter med å få opp kvinneandelen jo høyere opp i universitetshierarkietet en kommer. Mens kvinnene er i flertall i stipendiat – og post doc-stillinger, er bare en tred-jedel av førsteamanuensene kvinner. Tallet på kvinnelige professorer er 19,2 prosent.

Diskutér saken her!

SØKER KVINNER: Høsten 2009 skal dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Alf Erling Risa ha 40 prosent kvinner som instituttledere.
Knut Egil Wang