Kommunen er i ferd med å kartlegge hele bergensområdet for å finne alternative vannkilder til de store drikkevannsreservoarene som nå begynner å minke dramatisk. Alt man har av reservebassenger er allerede planlagt tatt i bruk. Nå jaktes det på hvert eneste lille «vannpytt» som kan benyttes som nødløsning om det trengs. Hvis ikke det kommer godt med regn i løpet av de første par ukene, vil det bli innført restriksjoner på vannforbruket.

Krisemøte i dag

Ledelsen i vann og avløpsetaten i Bergen kommune, beredskapsavdelingen og Mattilsynet er i dag innkalt til møte for å utarbeide enn kriseplan. Planen skal inneholde både kortsiktige og langsiktige tiltak mot alvorlig vannmangel. Vannverkssjef Magnar Sekse legger ikke skjul på at han er bekymret. På dagens møte vil behovet for restriksjoner på vanlige folks vannforbruk bli drøftet.

Et av tiltakene som kan innføres, er å redusere trykket i kranene. Dermed vil automatisk vannforbruket gå ned. Andre viktige tiltak er å slutte med frosttapping og reparere lekkasjer.

I januar og februar brukte bergenserne mellom 120 og 130000 kubikkliter med vann. Hver av oss brukte i gjennomsnitt mellom 150 og 200 liter i døgnet. Målet er at forbruket må kraftig ned. Totalt døgnforbruk i Bergen skal ned mot 100 millioner liter, slik det var i november og desember.

Andre restriksjoner er vanskeligere å innføre vinterstid. Forbud mot tapping enkelte tider på døgnet er uaktuelt fordi det kan føre til skader på ledningsnettet.

Helt uvanlig

Tørke på denne tiden av året er helt uvanlig. De våte og milde vintrene som Bergen er kjent for, fører vanligvis til at vannmagasinene er fylt til randen. Men i år er vannstanden langt under normalen.

— Det er nødvendig å være føre var og å sette i verk tiltak allerede nå for å unngå at vi får en alvorlig vannkrise i byen, sier Sekse.

  • Nå er det vann i magasinene til maks to måneders forbruk. Situasjonen kan bli alvorlig allerede før påske, sier vannverksdirektøren.

Derfor gjennomfører vannverkets folk nå en omfattende kartlegging av store og små vann som kan tas i bruk som vannkilder om Svartediket, Gullfjellet, Jordalsvannet og de andre ordinære vannkildene går tomme.

Ikke noe vann for lite

— Knapt noe tjern er for lite til å bli vurdert som en vannkilde dersom det er mulig å få knyttet det til de eksisterende vannkildene, sier Sekse.

Han bekrefter at kommunen også vurderer om man kan benytte drikkevannskilder som ikke lenger er i bruk. Blant annet undersøkes muligheten for å knytte Storavatnet på Laksevåg til vannverksnettet.

Alt vann som kommer fra det offentlige vannverket i Bergen, er nå UV-bestrålt og fullstendig renset. Skal Storavatnet tas i bruk som vannkilde, er det teknisk umulig å koble det opp mot behandlingsanlegget i Svartediket og få vannet UV-bestrålt.

Renses med klor

  • Vi har imidlertid mulighet til klorrense vannet fra Storavatnet som tidligere ble benyttet som drikkevannskilde. En nødløsning kan være få godkjent Storavatnet som drikkevannskilde med klorrensing, sier Sekse.

Vannet kan ikke tas i bruk før Mattilsynet har vurdert kvaliteten og gitt sitt godkjenningsstempel.

Årets vinter er den tørreste i manns minne. Tørke på denne tiden av året er helt uvanlig. De våte og milde vintrene som Bergen vanligvis er kjent for, fører vanligvis til at vannmagasinene er fylt til randen. Men i år er vannstanden under halvparten av det normale.

Hvordan skal vi unngå å bli vannløse? Skriv ditt forslag nedenfor.