For å hindre at sauer blir tatt, har Statens Naturoppsyn i år skutt syv voksne jerver og fire valper i Sogn og Fjordane.

Jervejakten foregår i helikopter og enslige dyr som oppdages på snøen bedøves og undersøkes.

Er det en hann, skytes den. Er det en hunn med melk, finner jegerne hiet der hun har ungene, graver ut hiet og skyter både mor og unger.

— Det med hiuttak er jo kontroversielt og det har vi forståelse for. Vi bruker metoden kun i unntakstilfeller, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning.

Tok tispe og to unger

Hvert år er det ordinær jakt mellom 15. september og 15. februar, men fordi det ikke ble skutt jerv i Sogn og Fjordane i denne perioden mellom 2008 og 2009, ble det gjort et ekstraordinært vedtak om skadefelling.

— Vi har tatt 11 jerver – syv voksne og fire valper, forteller Rein-Arne Golf i Statens Naturoppsyn, som har vært med på jakten.

De siste jervene ble tatt i Luster kommune i dag. Tispen veide 9,5 kilo og ungene, som begge var tispevalper, veide 1,6 kilo.

— I perioden jerven har unger, må vi sikre oss at vi ikke avliver en lakterende tispe før vi har kontroll på valpene hennes, sier Golf.

Dreper alle «ynglende» jerv

Antall jerv i området overvåkes av Statens Naturoppsyn, men det er Direktoratet for naturforvaltning som gir tillatelse til den ekstraordinære fellingen som skjer nå.

— Vestlandsområdet er ifølge Stortingets bestemmelser et prioritert område for beitedyr, og det skal ikke være ynglende jerv i området, sier Vangen.

- Vil ikke det da være enklere å avlive alle jervene i området? Dyrene vil vel uansett formere seg, selv om de avliver tisper med valper hvert år?

— Indre Sogn er et av områdene der jerv er utbredt. Uansett om vi fjerner alle, vil det trekke jerv inn fra områdene rundt, sier Vangen.

- Jerven er fredet

Stortinget tillater totalt 39 nye ynglinger av jerv årlig, men ingen av disse skal være på Vestlandet. Så til tross for at jerven er utrydningstruet, skytes alle valper man finner hvert år.

— Jerven er jo i utgangspunktet fredet, men vi har gjennom viltloven en del unntaksbestemmelser om å felle jerv for å forhindre fremtidig skade på beitedyr, forklarer Vangen.

- Men ligger det ikke ansvar også hos sauebondene for å sikre at beitedyrene ikke blir angrepet av rovdyr, i stedet for å fjerne alle rovdyrene i området?

— De som har sau plikter å ha oppsyn med dyrene sine, men Stortinget har sagt at det ikke skal være ynglende jerv i dette området.

Følger med fortløpende

Ifølge Direktoratet for naturforvaltning er jervejakten foreløpig over, men direktoratet følger hele tiden med på om det finnes tisper med valper i området.

— Vi har ikke noen ytterligere mistanke for øyeblikket, men vi vurderer situasjonen fortløpende.

Hva synes du jakten på jerv? Si din mening i feltet under.

SNO-Aurland
SNO-Aurland
SNO-Aurland