— Han skulle ha møtt til soning 22. oktober. Da han ikke dukket opp ble politiet kontaktet, sier sikkerhetsinspektør Hans Petter Olsen i Bergen fengsel.

Saken blir etterforsket av lensmannskontoret i Volda på Sunnmøre.

— Vi har verken sett eller hørt fra mannen siden han skulle møte til soning, sier lensmann Rune Mørkedal til BT.

Sporløst borte

Han forteller at siste observasjon av den 46 år gamle presten var dagen før han skulle inn til soning. Presten har etter at saken første gang var til behandling flyttet sammen med en utenlandsk kvinne.

— Vi har ikke holdepunkter for at han har rømt utenlands, men alle tips blir sjekket, sier lensmannen.

Han forteller at presten nå er etterlyst internt i politiet og gjennom internasjonale kanaler i hele Europa.

— Han er dømt til en lengre straff for alvorlige forhold. Sånn sett prioriteres denne saken, sier Mørkedal.

I Bergen fengsel står cellen og venter på presten.

— Alt er klart for at han skal begynne på soningen. Nå venter vi bare på at han dukker opp, sier sikkerhetsinspektør Olsen.

Ikke straffbart

I Norge er det ikke straffbart å unnlate å møte til soning. Det kan derimot får følger for prøveløslatelse.

— Det vil også påvirke hans mulighet til å få permisjon, sier Olsen.

Han forteller at det så langt i år bare er en håndfull fanger som ikke har møtt opp til soning.

Den 46 år gamle presten har i tre rettsrunder blitt funnet skyldig i grove overgrep mot tre døtre og en kvinne fra Hordaland.

Høyesterett skjerpet straffen fra fem til seks års fengsel. Han ble også fradømt retten til å være prest på livstid.

Gruoppvekkende

Saken mot presten fra Sunnmøre startet for fem år siden, da han ble anmeldt av kvinnen fra Hordaland. Hun hadde da oppsøkt presten flere ganger for å få hjelp til sine psykiske problemer. Presten utnyttet rollen som sjelesørger til å misbruke henne seksuelt. Etter hvert kom også gruoppvekkende forklaringer fra barna for dagen. De groveste overgrepene ble prestens eldste datter utsatt for. Hun ble månedlig misbrukt fra hun var fem til hun var 14 år gammel.

Presten har hele tiden nektet for å ha begått overgrep. Dette trakk Høyesterett frem som skjerpende moment da de høynet straffen til seks års fengsel.

På et nettsted på internett har presten lagt ut et 18 siders langt dokument der han utleverer både sin barn og viktige aktører med navn. Presten mener han er utsatt for et justismord.

— For meg er det ukjent at han ikke har møtt til soning. Jeg har ikke snakket med ham, sier prestens forsvarer, advokat Halvard Helle til BT.