RUNE CHRISTOPHERSEN

— Vi kommer ikke til å legge bort denne saken, fastslår lensmann Jan Fosse i Kvinnherad.

Han etterlyser fremdeles tips etter brannen natt til 17. mai i år. Analyser hos Kripos viser at det ble helt brennbar væske over husveggen før brannen. Tidligere har noen malt hakekors på veggen hos den etiopiske familien, som består av en mor og tre barn på tretten, fjorten og femten år.

— Vi diskuterer denne saken hver eneste dag, og kommer til å gå gjennom alle opplysninger på nytt. Om nødvendig kaller vi inn folk som allerede har vært avhørt til nye samtaler, sier Fosse.

— Hendelsen har vakt stor oppsikt i lokalmiljøet, blir mye diskutert - men vi har ikke fått veldig mange tips. Det kan tenkes at det fremdeles sitter noen med opplysninger som kan være interessante for oss. Vi ber om at de tar kontakt, sier lensmannen.

Lensmannskontoret ba om bistand fra kriminalteknikere i Bergen for å få analysert blant annet prøver av treverket i husveggen. Prøvene ble sendt til Kripos i Oslo, som konkluderte med at det var tilført brennbar væske.

Etter ildspåsettelsen har lokalmiljøet sluttet bredt opp om familien, og demonstrert sin motstand mot fremmedfrykt. Rundt 350 mennesker møtte opp på en markering mot rasisme på Husnes i forrige måned.

Venner og foreningsliv har også stilt opp for familien. Men etter det BT forstår har trakasseringen og brannen gått sterkt inn på moren. Hun ønsker mest mulig ro, og vil ikke la seg intervjue.

Lensmannen tror ikke det skjuler seg noe fremmedfiendtlig miljø i Kvinnherad. Han utelukker likevel ikke at det kan ligge et rasistisk motiv bak ildspåsettelsen.

— Det kan være grunn til å tro at det er en sammenheng mellom symbolene som ble malt på husveggen, og ildspåsettelsen. Men vi kjenner ikke konkrete personer som kan mistenkes, sier Fosse.

Uansett motiv må gjerningspersonene ha visst at det kunne befinne seg folk inne i rekkehuset.